Брой 107 (1865), 07-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с новия посланик на България в Ирландия


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с новоназначения посланик на България в Ирландия Гергана Караджова. Симеонов представи дейностите на Палатата с акцент насърчаване на двустранното икономическо сътрудничество и по-специално контактите и инициативите с партньори от Ирландия. Той подчерта силните връзки, поддържани на ниво Асоциация на европейските търговски палати.

Председателят на БТПП препоръча установяване на пряк контакт с ръководството на Търговско-промишлената палата на Ирландия,  които са отлични партньори на БТПП и със сигурност ще окажат подкрепа за реализиране идеите на Посолството ни за развитие на двустранното сътрудничество.

Гергана Караджова сподели приоритетите на своята мисия, сред които са редица европейски въпроси,  както и съдействие за засилване на търговско-икономическия обмен между България и Ирландия. По думите й стокообменът е скромен за потенциала на двете страни.

Симеонов подчерта важността на ирландските инвестиции, вече установени в страната, както и активното отношение на БТПП за привличане на нови, в сътрудничество с Посолството на  Ирландия в София.

По данни на БНБ за периода януари-декември на 2018 г. стойността на ирландските инвестиции в България е отрицателна, -63.8 млн. евро. През

2017 г. отрицателната стойност на ПЧИ от Ирландия е в размер на -6.8 млн. За последните 5 г. положителни инвестиции се отчитат само през 2016 г. - в размер на 29.8 млн. евро.

Ирландските инвестиции в България  са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотели и ресторанти, финансово посредничество, строителството, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения. Една от най-успешните ирландски инвестиции в България е изграждането на 24-часов колцентър на Taxback във Варна за възстановяване на данъци. Центърът обслужва клиенти в чужбина на 6 езика. Фирмата осигурява работа на над 300 човека. Други две значими ирландски инвестиции са на Marsdale Group в „Приста ойл“, базирани в Русе, и на Marland International Ltd. в производството на облекла – „Котон Индустри България“ в Ямбол. Фирмата Erlton Fund Ltd. (производство на етерични масла) е закупила 68% от капитала на Българска роза Севтополис ЕАД, Казанлък. Съществуват възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новия посланик на България в Ирландия
Двустранната търговия и ирландските инвестиции в България – във фокуса на разговора Още
Почетна диплома на БТПП за Тамаш Будай, търговско аташе при Посолството на Унгария в София
За успешното сътрудничество с Палатата по време на неговия мандат в София Още
Покана за семинар "Как се прави бизнес с Бангладеш"
14 юни 2019 г. от 10 часа в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
За предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари... Още
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Работодатели ще могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят работно място за човек с увреждане
Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Министър Росен Желязков: Трябва да бъде преосмислен цялостният подход по Пакета за мобилност I
Съвместните усилия да бъдат насочени към постигане на балансирана и устойчива правна рамка Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Новите цени на тока страдат от стари проблеми*
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Квалификационно-консултантски семинар на тема: Изводи и поуки от приключване на 2018 г., които да ни предпазят от неволни грешки, пропуски и санкции в бъдещата ни работа
19-22 юни 2019 г., х-л „Ирис”***, Св. Влас Още
Форум Go Global - практически съвети за фирми как да създават и оптимизират търговски възможности в чужбина
18 юни, Хотел Интерконтинентал - София Още