Брой 145 (1409), 01-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепи бързата и адекватна реакция на Съюза на работодателите в системата на народната просвета


Относно предложени промени в организацията на учебния процес

БТПП подкрепи бързата и адекватна реакция на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) относно предложението на Министерство на образованието и науката за промяна на учебното време и удължаването на ваканционните дни, публикувано за обществено обсъждане през миналата седмица. Това е единствената организация, представила до този момент предложенията си в МОН (срокът на общественото обсъждане е  28 август).

СРСНПБ не подкрепя удължаването на учебната година за гимназиален етап до 6 юли, защото условията в българските училища покачват температурите в класните стаи още от 15 юли до градуси, които не позволяват нормален учебен процес.

Предложението на СРСНПБ  е учебната година за учениците от гимназиален етап да започва на 1 септември и да приключва на 22 юни, а в един следващ етап всички ученици да започват учебната година на 1 септември.

Относно определянето на датите за провеждане на националното външно оценяване (НВО) в 4-ти, 7-ми и в 10-ти клас през учебната 2017/18 г. СРСНПБ предлага в графиците да бъде определена и дата, в която училищата ще получават обратна информация за определяне педагогически специалисти като квестори, оценители и технически лица. Училищата подават предложенията си до 15 февруари, но получават информация за включените в заповедите участници 1-2 дни преди съответния изпит. Тази липса на информация блокира пълноценното използване на човешкия ресурс в напрегнат за системата момент, когато всеки свободен учител, може да е полезен в организацията на дейностите на училищно ниво. Това може да се случва в самата електронна система, където Регионално управление на образованието (РУО) да отбелязва одобрените/ невключените в конкретния изпит специалисти или със заповед на началниците на РУО, издадена до 10 май  за държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и до 28 май за НВО 7-ми клас.

Относно организирането на дейностите по прием на ученици в неспециализираните училища след основно образование СРСНПБ счита, че графикът на някои дейности е ненужно разтегнат и предлага дните за записване да не са повече от три, с изключение на записването след 3-ти етап.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи бързата и адекватна реакция на Съюза на работодателите в системата на народната просвета
Относно предложени промени в организацията на учебния процес Още
Ливанска бизнес мисия в БТПП
Делегация от Търговско-промишлената и земеделска палата на Бейрут и Планината Ливан ще посети страната ни през ноември т.г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Единен независим антикорупционен орган ще проверява декларациите за имоти и интереси, и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС
Министерство на образованието и науката настоява за запазване на търсени от бизнеса професионални паралелки с 10 ученици
По специалности, за които има заявка от работодатели, както и паралелки за дуално обучение Още
ФИНАНСИ
МФ очаква излишък по консолидираната фискална програма към юли 2017 г.
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо същия период на 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, конференции
Съобщения, получени в БТПП Още