Брой 48 (1807), 11-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП започна курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража

На 6 март в Българската търговско-промишлена палата започна за тринадесета поредна година курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража.

Обучението, което ще продължи до 29 май, цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на спорове, наложил се със своите предимства в последните години в динамичната сфера на търговските отношения - както у нас, така и по света. В курса се обръща внимание и на алтернативните методи за разрешаване на правни спорове, каквито са медиацията,  помирителното производство и посредничеството.

Занятията започнаха при много силен интерес от страна на участниците - действащи адвокати, юрисконсулти и студенти от юридическите факултети.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри курса, като в приветствието си към участниците изтъкна, че арбитражът като способ за разрешаване на спорове, непрекъснато се усъвършенства в условията на констатирана тенденция към усложняване на делата от правна и фактическа страна. АС при БТПП  в работата си  предлага висок професионализъм, бързина и компетентност, като по този начин се е утвърдил, като една от най-добре функциониращите арбитражни институции сред страните от  Централна и  Източна Европа.  Арбитражните дела са огледало на икономическото състояние и  курсът е способ, чрез който младото поколение юристи, ползвайки познанията, опита и традицията на утвърдените специалисти в областта, чрез задълбочаване и разширяване на познанията си, ще допринасят в бъдеще за използването на арбитражното производство при разрешаване на възникващи търговски спорове.

Обучението ще послужи на курсистите в кариерата им, във връзка с което председателят на Палатата подчерта нуждата от отговорност, професионализъм и етично поведение на арбитрите и страните, в процеса на разглеждане и решаване на арбитражните дела.

Като привлечени лектори в курса участват както председателят на АС при БТПП Благовест Пунев и зам.-председателите Ружа Иванова, Александър Кацарски и проф. Ангел Калайджиев, така и почетният председател проф. Силви Чернев и доц. Венцислава Желязкова, които са юристи с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели в юридическите факултети в страната.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
14 март - Кръгла маса под патронажа на Президента на Република България
За конкурентоспособна и просперираща българска икономика Още
В БТПП започна курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража
Лекторите са изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели Още
Среща с делегация от провинция Хейлонгжанг, Китай
13 март от 9.30 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Българската агенция за инвестиции връчи наградите „Инвеститор на годината“ 2018
„ЮСК БУЛ“ ЕООД е „Инвеститор на годината“ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Мобилно приложение следи за неплащане на данъци
Проверка дали дадена касова бележка е истинска или фалшива със сканиране на QR код Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Бюджет по време на избори и рискове пред растежа
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция, посветена на дизайна в автомобилостроенето и вътрешния дизайн – италиански традиции и иновации
19 март 2019, от 16 часа, София Тех Парк Още
20 май – Международен ден на метрологията
Научно-практическа конференция "МЕЖДУНАРОДНАTA СИСТЕМА ЕДИНИЦИ, SI - фундаментално по-добра" Още