Брой 1 (1760), 02-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

През 2018 г. БТПП работи активно за разширяване приложното поле на медиацията


Медиацията бе във фокуса на дейността на много институции през 2018 г. Нови центрове за медиация бяха открити в Перник към Районния съд, в Шумен – към Окръжния съд, в Стара Загора - към Търговско-промишлената палата.

Дискусията за въвеждане на задължителна медиация при семейните спорове също набира привърженици у нас. Темата за медиацията по семейни дела бе предмет на проучване, направено от висшите съдебни инстанции в България. В редица европейски държави вече успешно е въведена задължителна медиация по различни категории дела. В края на 2018 г. бе проведено и събитие на тема "Възможно въвеждане на задължителна среща по медиация по семейни дела" в рамките на „Дните на Медиацията 2018 г.“, организирани от Центъра за спогодби и медиация при Софийския районен съд и Софийския градски съд.

Министерството на правосъдието, от своя страна, планира да създаде централизиран електронен портал за медиация, като част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“. Проектът се изпълнява по оперативна програма „Добро управление“ с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Българската търговско-промишлена палата и Фондация „Право и Интернет“ разработиха електронна платформа за медиация e-MEDIATION. Тя предлага метод за онлайн разрешаване на търговски спорове, включително трансгранични, тъй като платформата е двуезична – на български и английски език.

Този вид правораздаване е възможно най-толерантното и позволява на страните по казуса да изложат своята гледна точка, да я защитят, без да са обвързани с формалността на законовите разпоредби.

Ефикасността на този метод се крепи на принципа, че страните се изслушват взаимно със съдействието на медиатор и си спестяват време и пари. Използвайки електронните технологии, спестеното се мултиплицира.

Как всъщност се случва онлайн медиацията? Изисква се регистрация на потребителите – спорещи страни, които желаят да участват в процес по електронна медиация. Необходим е медиатор, също регистриран в платформата и одобрен от администратора. Спорът се управлява през потребителския профил. Заявлението за започване на медиация се подава през платформата. Избира се медиатор. Провеждат се индивидуални и общи срещи с медиатора. Има възможност за споделяне на документи. Потребителите получават известия както на електронната си поща, така и в профила си в платформата. e-MEDIATION позволява провеждане на видеоконференции и размяна на писмени съобщения онлайн и офлайн. Подписването на документи се осъществява с електронен подпис.  Заплащането за услугата се осъществява по няколко начина, включително и с банкова карта.

Повече информация за платформата и проекта e-MEDIATION: Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове, чийто продукт е тя ще намерите на адрес: https://e-mediationproject.eu/

Брошура на проект e-MEDIATION.

Всички тези мерки, предприети през изминалата година, имат няколко цели:

  • да се намали натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове
  • да се прилага ефективно Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси;
  • да се насърчи развитието на медиационна култура в българското общество.

Проект e-MEDIATION се финансира по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз Съдържанието на настоящото съобщение не следва да се счита за официална позиция на Европейската комисия. Отговорност за информацията в нея носят единствено авторите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
През 2018 г. БТПП работи активно за разширяване приложното поле на медиацията
Като по-икономична, по-бърза и по-удовлетворяваща алтернатива за решаване на спорове Още
Положителни тенденции за просперитета на България според световните класации
Базирани на докладите през 2018 година на международни престижни институции Още
Бизнес делегация до Африка - Кения, Намибия и Мозамбик
24 - 31 януари 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Общо събрание на Пазарджишката търговско-промишлена палата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти
Свързани с разходите и приходите при договори за експлоатационен (оперативен) лизинг Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Здравните системи работят по-добре в условия на конкуренция
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промени в специалния режим за доставки на далекосъобщителни услуги
На услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път Още