Назад

Глобална стандартизация за глобално здравеопазване


GS1 България информира, че Съвместният инициативен съвет (Joint Initiative Council) за глобална стандартизация на информационните системи в здравеопазването провежда отворен онлайн форум (JIC open forum) на 9 декември 2021, в две сесии - от 7:00 часа сутринта и 17:00 часа вечерта (CET time), с продължителност по 120 мин. всяка.

The Joint Initiative Council има за цел разработването на глобални информационни стандарти в здравеопазването, които да решат проблемите с липсата и дублирането на информация в информационните системи и да осигурят оперативна съвместимост между системите и процесите в здравеопазването на глобално ниво.

Съветът функционира на принципа на равенство между участниците в него и като технически комитет ISO/TC 215. В него участват ръководители и лица за връзка със стандартизиращите организации. Членове на Съвета са: CDISC, CEN Health Informatics TC251, DICOM, GS1, HL7, IHE, ISO TC215 и SNOMED.

Международен стандарт на документ International Patient Summury, IPS, дефиниращ електронен запис с основна здравна информация за пациента има за цел, както е специфицирано от EN 17269 и ISO 27269:2021, да послужи при полагането на трансгранични медицински грижи. Значението на IPS е признато от страните в Г-7 на срещата им през лятото на 2021 г. в Оксфорд, Великобритания. Целта на форума е да представи визията на разработчиците на стандарти и заинтересованите страни, които одобряват или прилагат глобалния стандарт IPS.

Третият по ред “open Forum“ се провежда съвместно с GDHP (The Global Digital Health Partnership), създадено да подкрепи ефективното внедряване на дигиталното здравеопазване на глобално ниво. В панелна дискусия експерти по стандартизация ще представят своите очаквания и ще отговорят на въпроси заедно с останалите гост-лектори. В дискусиите ще бъде обърнато специално внимание на създаването, поддържането и прилагането на стандартите,  както и на обмена на информация в структуриран вид между кореспондиращи системи.

Повече за IPS може да научите в краткото видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xjEzGM8kBPw&ab_channel=IHEInternational

СУТРЕШНА СЕСИЯ - CET 7AM-9AM

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ - CET 5PM-7PM

ПРОГРАМА

За безплатна регистрация моля, последвайте следния линк  http://www.jointinitiativecouncil.org/

За повече въпроси и информация може да се свържете с GS1 България на тел.02/811 7 433 или пишете на www.gs1bg.org