Брой 13 (2269), 20-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис


Българската търговско-промишлена палата има удоволствие да Ви предложи да се възползвате от предлаганата услуга за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис /КУКЕП/.

В настоящата ситуация, изискваща социална и физическа дистанция с цел превенция срещу разпространението на Covid 19, все по-широко място заема възможността за използване на Квалифициран Електронен подпис.

С притежаването на електронен подпис може да използвате електронните услуги на държавната и общинска администрация:

  • Подаване на данъчни декларации, осигурителни и трудови документи към НАП, НОИ, Митници, Интрастат и други, регистриране на трудови и граждански договори;
  • Издаване на електронни фактури, които са признати електронни документи и по този начин се пестят разходи и време, подобряват се отношенията с партньори и клиенти;
  • Преминава се към безхартиен документооборот и съхранение, с което се намаляват разходите и ускоряват бизнес процесите.
  • Наличието на електронен подпис е едно от задължителните изисквания, ако желаете да ползвате активни операции, включително да нареждате плащания по Интернет, тъй като се осигурява високо ниво на сигурност.

БТПП предоставя услугата на основата на подписан договор между „БОРИКА“ АД в качеството на Доставчик и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ в качеството на Местна Регистрираща служба за създаване на партньорски отношения и съвместна работа по предоставяне на удостоверителни услуги в рамките на B_Trust® PKI инфраструктурата.

B-Trust е търговската марка на услугите, предоставяни от „БОРИКА“ АД, като акредитиран доставчик на удостоверителни услуги. – издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време, усъвършенствани електронни подписи, електронни сертификати, сървърни сертификати. Предоставяне на услуги за online електронно подписване и валидиране на електронен подпис.

В изпълнение на Договора за Местна Регистрираща Служба, БТПП предлага услуги по издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран електронен подпис за физически и юридически лица.

Подробна информация за осъществяваните от БТПП дейности като Местна Регистрираща служба, делегирани й от „БОРИКА“ АД по изпълнение на предлагане на удостоверителни услуги, съгласно Политиката и Практиката на дружеството за предоставяне на КУКЕП е публикувана на сайта на Палатата в Интернет: https://www.bcci.bg/tradereg-e-signature.html

За контакт: Аделина Каменова, тел.: 02 9117 406; e-mail: ecic_sign@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
Онлайн двустранни бизнес срещи с тайвански компании на тема „Taiwan Anti Epidemic Products“
На 2 февруари 2021г. от 8.30 часа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Промоционален клип за българското вино с участието на Царицата на Августиада 2020
Клипът е на английски език, със субтитри съответно на китайски, японски и корейски Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ/ КАМАРИ/ КЛУБОВЕ
От 1 януари 2021 г. нулево мито в Украйна за внос на вино от ЕС
Информация от Българо-украинската индустриална камара Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването
Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване" Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити от ДФЗ за семена и торове
Документи се подават в областните дирекции на фонд „Земеделие“ до 12 март 2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на Шенген – нова обществена консултация на Европейската комисия
Резултатите ще послужат като основа за инициативи за по-силно и по-всеобхватно Шенгенско пространство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network