Брой 234 (1498), 06-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Членството на България в ОИСР и дуалното обучение бяха обсъдени в заседание на Националния икономически съвет

Председателят на БТПП участва в заседание на Националния икономически съвет, в което бе разгледан напредъкът на страната ни по членството в ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). Детайлна информация за предприетите стъпки бе представена от Маргарита Ганева, директор „Външноикономически отношения“, и координатора по членство Златин Тръпков, Министерство на външните работи.

От заседанието стана ясно, че дългосрочната ни цел е присъединяване, но в краткосрочен етап е важно да получим покана. 22-те страни-членки на ЕС, които са и част от ОИСР, са подкрепили нашата кандидатура. Извън ЕС към момента сме получили подкрепа от Израел и от Южна Корея. Предстои в следващите дни да бъде приет координационен механизъм с пътна карта за дейности и финансова рамка до 2020 г.

БТПП определя членството ни в ОИСР като важен фактор за привличане на инвестиции и увеличаване на доверието в българската икономика. Припомняме, че още през май т.г. Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до министър-председателя за активизиране на дейностите по членството на България.

Втората тема на заседанието – дуалното обучение – бе представена от Министерство на образованието и науката. Стана ясно, че  за 2016/2017 г. са се обособили 58 паралелки  с 1332 ученика, което е напредък по отношение на процесите, свързани с преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. Предстоят да бъдат приети промени, които да допълнят от нормативна гледна точка взаимоотношенията между работодателите, учениците и училищата. От друга страна, е важно и да се помисли за това как да се привличат повече ученици в професионалното обучение.

Заседанието приключи с възможността за представяне на предложения от бизнеса, които да се разгледат на следващите заседания на икономическия съвет. Темите са:

  • Привличане на инвестиции – какви конкретни промени да се направят?
  • Обжалванията по Закона за обществените поръчки – как да се измени процедурата, за да не се блокират проектите с месеци?
  • Домакинството на България по инициативата 16+1 (сътрудничеството между Китай и шестнадесет страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – какви събития да се предвидят?

Всички членове на БТПП, които имат предложения по темите, могат да ги изпратят на e-mail: o.chugunska@bcci.bg . На базата на тях Палатата ще подготви обобщена позиция.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия в България?
Прессъбщение от АОБР относно законовото уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар Още
Членството на България в ОИСР и дуалното обучение бяха обсъдени в заседание на Националния икономически съвет
БТПП определя членството ни в ОИСР като важен фактор за увеличаване на доверието в българската икономика Още
БТПП участва в обсъждане на работната програма на ЕВРОПАЛАТИ за 2018 г.
Представена бе подготовката на Европейския парламент на предприятията Още
Учреден е Българо-узбекистански бизнес съвет към БТПП
Новата организация ще доразвива многостранните възможности за активизиране на двустранния стокообмен Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
До четири пъти се намаляват таксите за регистрация на юридически лица с нестопанска цел
Pегистрацията ще се осъществява на принципа „на едно гише“, в единен централизиран уеб базиран електронен регистър Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Осем държави парафираха създаването на Изпълнителен съвет за Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски
За определяне на общите цели на товарния железопътен коридор Още
ТУРИЗЪМ
C приложение във Вайбър ще може бързо и лесно да се споделя информация за туристически обекти в България
Включването на дигиталните технологии ce очаква да допринесе за развитие на туризма в страната Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международен конкурс в Канада за производители на вина
24 – 28 май 2018 г. в Hotel DELTA, Квебек, Канада Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство