Брой 172 (1930), 09-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работна среща между БТПП и Нотариалната камара


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе първа работна среща с Красимир Анадолиев - председател на Нотариалната камара. Бяха коментирани възможностите двете организации да изготвят съвместни становища за промени в законите, които засягат бизнеса, търговската и нотариалната дейност.

Симеонов и Анадолиев изразиха съгласие относно необходимостта от по-нататъшно подобряване сигурността на гражданския оборот и постигане на по-голяма икономическа стабилност.

БТПП даде висока оценка за работата на Нотариалната камара, с която се стреми да гарантира по-голяма надеждност на сделките с пълномощни, както и на мерките за предотвратяването на кражби на фирми.

Констатира се, че достъпът на нотариусите до централизираните бази данни е внесло  по-висока степен на сигурност в икономическия оборот. Коментиран беше въпроса за прехвърляне на собствеността и представителството на фирми, което по думите на Анадолиев е от голямо значение за членовете на БТПП.

Цветан Симеонов напомни, че с последните промени в Търговския закон се допусна в уставите на фирмите да се включи възможност всички промени да правят с нотариална заверка, което е още една гаранция за сигурността на търговеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работна среща между БТПП и Нотариалната камара
По-нататъшно подобряване сигурността на гражданския оборот - във фокуса на разговора Още
Обществена консултация по Проект на нов Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Взаимоотношенията между бизнеса и държавната администрация се осъществяват непрекъснато Още
Виетнамска бизнес делегация ще посети София през октомври
Среща с представителя на БТПП във Виетнам – Иван Кашукеев Още
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
НСИ: Структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Министерството на икономиката финансира с над 300 хил.лв. инфраструктура в Община Куклен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
137 млрд. евро приходи от ДДС не са били събрани от държавите в ЕС през 2017 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международен панаир за хотелиерство и ресторантьорство HOST 2019
18-22.10.2019, гр. Милано, Италия Още
Генералният директор в ЕК Мауро Петричоне в дискусия на тема "Чиста планета за всички"
13 септември от 13:30 ч. в Дома на Европа в София Още