Брой 159 (1917), 20-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проучване и анализ в рамките на проект „СПОРТ” по оперативна програма „Добро управление”В БТПП бяха представени резултатите от проведеното проучване  и анализ, подготвени по проект „СПОРТ” по оперативна програма „Добро управление” за интегриране на ромите и бежанците чрез спорта.

Он-лайн проучването сред бизнеса обхвана 817 фирми, а сред гражданите – 408 респондента в цялата страна.

Проучването показа, че бизнесът (75.23%) вижда големи възможности в спорта и го припознава като инструмент за интеграция. 47% от българските фирми биха подкрепили включването в спортни инициативи на ромски и мигрантски деца за създаването на трайни връзки между етносите и последващо им включване  в образование. 56% от тях са на мнение, че чрез спорта се създават предпоставки за интеграцията на ромите и мигрантите в българското общество, а оттам и включването им в заетост. 43% от анкетираните изразяват конкретно желание да подкрепят спортни клубове, които привличат роми и мигранти. 24% от тях се надяват по този начин да помогнат на млади роми и мигранти да се реализират като личности, а 9% смятат, че спонсорството може да стимулира роми и мигранти да станат известни спортисти.

Гражданите, като цяло, са малко по-скептични относно ролята на спорта за интегриране на уязвимите общности – предимно роми и мигранти, но оценките им като тренд кореспондират с оценките на бизнеса. 48.8% от анкетираните посочват, че спортът е начин на сближаване, а 36.5% от тях са убедени, че спортът създава приятелства и здрави връзки между представители на различните етноси. 23.9% смятат, че спортът е стимулатор за засилване на интеграционните процеси.

Респондентите като цяло са убедени, че спортът не може да бъде единственият инструмент за интегриране на уязвимите етнокултурни общности и по-специално на ромите и мигрантите, но той може да има съществен принос в междуличностното сближаване, създаване на чувство за екипност, амбиция за по-нататъшно развитие и приобщаване към обществото.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията
Българо-индонезийски бизнес форум на 16 септември в София
Обсъжда се възможността изложение на традиционни индонезийски стоки да съпътства форума Още
Проучване и анализ в рамките на проект „СПОРТ” по оперативна програма „Добро управление”
За интегриране на ромите и бежанците чрез спорт Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Есенна HR конференция на Българска асоциация за управление на хора
18 октомври, Интер Експо Център в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на делови форум и двустранни срещи в гр. Белград, Сърбия
7 - 9 октомври 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
По-високо ниво на защита на инвеститорите и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Учени от БАН предлагат на правителството стратегия за развитие на изкуствения интелект
Адаптиране и оптимизация на взаимодействието между технически и иновационни процеси Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Реалистичен поглед върху рестриктивната политика в ЕС към въглищните централи
Автор: Красен Станчев, Институт за пазарна икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ
Информация от Българския институт по стандартизация Още