Брой 43 (1555), 01-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира Петият конкурс за иновации за 2017 г.


По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП стартира Петият конкурс за иновации за 2017 г.. Номинираните ще се борят за призовото място в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2017 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2017 г.“. За първи път през настоящата година в конкурса в категорията „Най-добър Иновативен проект за 2017 г.“ ще бъдат поканени и старт ъп компании.

Конкурсът  се организира съвместно с Българската академия на науките, EEN при БТПП и със съдействието на Българската банка за развитие.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации, които бяха допълнени и приети на неговото последно Общо събрание на 10.05.2017 г. Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, в присъствието на представители на министерства, университети, браншови организации, предприемачи, медии и др.

 

Вашите предложения, които следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

 

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А 4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

 

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2017 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.  

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 23 април 2018 г., на вниманието на Кристина Ескенази – технически секретар на Съвета по иновации на     E-mail: innovationbcci@gmail.com или eskenazi.kristina@gmail.com

Приложение:

Писмо–покана за участие

Комисия за оценяване на предложенията

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция в Атина за бъдещето на демокрацията в Европа
Представители на повече от 250 представители на деловите среди от 28 държави се включиха в дебата Още
Проучване на добри практики във Великобритания при наемането на стажанти и чираци
Посещение на фирми от строителния, текстилния и козметичния бранш Още
Стартира Петият конкурс за иновации за 2017 г.
За най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие Още
Бизнес форум „България - Татарстан: делови партньори“ ще се проведе на 1 юни в София
БТПП ще съдейства за организиране на срещите с потенциални партньори по време на посещението на делегацията от Татарстан Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
60 години от създаването на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – Европалати
Нови предизвикателства и традиционни ценности Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Съвместно изявление на Българското председателство, ЕП и ЕК за преразглеждането на Директивата за командироването на работници
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Анализ обобщава най-честите грешки по ЗОП при проектите по ПРСР 2014-2020 г.
Които правят възложителите при подготовката и провеждането на тръжните процедури Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Българо-ирански бизнес форум се проведе в София
Делегация от 31 представители на бизнеса придружават иранския външен министър Мохаммад Джавад Зариф Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство