Брой 202 (1960), 22-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Национална конференция за управление на вредните вещества при работа


Днес, 22 октомври 2019 г. се проведе Национална  конференция “Здравословните работни места управляват опасните вещества“, организирана от Министерство на труда и социалната политика“ в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Конференцията беше открита от Министър Бисер Петков. В своето поздравително слово Министър Петков отбеляза, че  около  18% от работещите в ЕС са в допир с вредни вещества, а около 15% вдишват вредни вещества при работа. Той изтъкна, че целта на днешната конференция е да се споделят добрите практики и да се пренесат до всяко работно място, тъй като темата е от изключителна важност за повишаване на превенцията и опазване здравето на всяко работно място.

В работата на конференцията участваха представители на държавната администрация, агенции,  социалните партньори – работодатели и синдикати, научни институти, НПО, други организации,  имащи отношения към осигуряване на безопасността  и здравето  при работа.

Представители на фирмите Агрия АД, Агрополихим АД, Приста Ойл Холдинг ЕАД и Икономическа група „Монбат“ споделиха своите добри практики опит при работа с вредни вещества.

Българската търговско-промишлена палата, в качеството си на социален партньор  и бизнес организация, представляваща интересите на 52 000 фирми в България, покриваща територията на страната чрез своите 28 регионални палати, е активен партньор на МТСП при осигуряване на превенцията на работното място. През настоящата година Палатата  организира 32 двудневни обучения на цялата територия на страната, в която взеха участие  833 МСП. В районите с концентрация на производства с вредни вещества, темата на обучението беше  посветена  на управлението на опасните вещества в работна среда.

Социалните партньори ежегодно са включвани в  дейностите, планирани за изпълнение от МТСП, които са свързани с провеждане на информационни събития и обучения  за повишаване на превенцията при работа, намаляване на риска в работната среда, злополуките на работното място и професионалните заболявания.   

Фонд „Условия на труд“ при МТСП  ежегодно  подпомага финансово  фирмите, които желаят да подобрят условията на труд, като осигурява до 30% от необходимите средства.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Меморандум за разбирателство между БТПП и Търговската палата на Южен Лондон
За насърчаване на инвестиционните и бизнес възможности между членовете на двете организации Още
Национална конференция за управление на вредните вещества при работа
БТПП е активен партньор на МТСП при осигуряване безопасност на работното място Още
В Казанлък се проведе Семинар по безопасни и здравословни условия на труд
За представители на регионалните структури на БТПП и браншови организации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Дигитализация – финална партньорска среща в Берлин
С участието на Търговско-промишлена палата - Враца Още
Хасковската ТПП и Търговската палата – Коджаели организират бизнес форум на 1 ноември в гр. Одрин
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Конструктивен диалог Европа – Китай
Вижданията на европейските компании в Китай относно бизнес условията в страната Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разпратени са фалшиви имейли от името на НАП
Предупреждават от Агенцията Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Маркетингови проучвания на руския пазар
Информация от Центъра на промишлеността на България в Москва Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Предстои регистрацията на Българо-саудитска компания за развитие и инвестиции в гр. София
През периода януари - юни т.г. експортът на селскостопански стоки за саудитския пазар се увеличава със 7% на годишна база Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международното изложение за захарни и сладкарски изделия ISM 2020
2 - 5 февруари 2020 в гр. Кьолн, Германия Още
Съобщения за международни панаири и изложби
Покани за участие, получени в БТПП Още