Брой 106 (1864), 06-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя развитието на женското предприемачество


През май в Прага, Чешка Република се проведе международна среща на женски предприемачески асоциации, организирана под егидата на Европейката комисия, Генерална Дирекция “Растеж“. Българската търговско-промишлена палата делегира своя мандат за участие на Юлиана Минчева, председател на Асоциацията за женско предприемачество „Вселена“, член на Палатата. В рамките на събитието участваха  представители на 38 страни, а основната цел бе чрез обмяна на опит  в областта на обучението и предоставянето на повече услуги да се подкрепя женското предприемачество и да се даде тласък на неговото развитие, като се използват най-добрите практики.

Констатацията на Европейската комисия е, че креативността и потенциала на женското предприемачество не се използват  достатъчно като средство за икономически растеж и създаване на работни места. Жените са над 50% от европейското население, а участието им в предприемаческата дейност е  едва 29%.  Независимо от значителния брой инициативи за стимулиране на женското предприемачество е регистриран слаб прогрес.

След завръщането си от Прага, Юлиана Минчева сподели: „Благодарна съм на БТПП, че имах възможност да участвам в международната среща на жените предпиремачи  в Прага и да представя българския положителен опит, както и недостатъците при обучението по предприемачество, сдружаването на жените, услугите и подкрепата, насочени към жените, развиващи собствен бизнес. Членството на Асоциацията „Вселена“ в Палатата ни предостави възможност за участие  и в проекта на БТПП  в подкрепа развитието на женското предприемачество в Югоизточна Европа   „SEEWBAN“, обмяна на опит,  он-лайн обучение по предприемачество и разширяване бизнес контактите с партньори от Европа и Балканите. Вярвам, че  нашето участие в  международни събития и включването ни в международни мрежи по женско предпиремачество, ще даде тласък  в развитието на женското предприемачество и нарастване дела на жените, развиващи собствен бизнес.“


-----------------
Проектът  „SEEWBAN“ се изпълни от консорциум, обединаващ 10 заинтересовани организации от 7 страни: България, Гърция, Кипър, Италия, Словения, Унгария,Обединеното Кралство/Шотландия/. Проектът се реализира в продължение на 2 години и приключи на 31.12.2018 г. Същият бе съфинансиран  по програма на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество, малки и  средни предприятия“ на Европейската комисия. Основната цел на проекта бе да създаде платформа за он-лайн обучение на жените предприемачи  и да укрепне мрежата от „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.   Електронна платформа за модулно обучение: http://www.actione-learn.eu/seewbаn;

Уебсайт на проекта: www.seewban.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Редица международни и национални проекти се обсъждат на форума на Инициативата „Три морета“
За по-голяма свързаност във всичките измерения – транспортна, дигитална, енергийна... Още
Цветан Симеонов: "Балканският международен винен конкурс и фестивал е поредният принос за мира и добросъседството на Балканите"
БТПП е партньор на събитието за осма поредна година Още
БТПП подкрепя развитието на женското предприемачество
По-рационално използване на креативността и потенциала на женското предприемачество Още
Представяне на инвестиционен проект в гр. Плевен, 11 юни 2019 г.
Изграждане и управление на Дом за стари хора за италиански пенсионери Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Международна конференция „Инвестиране в устойчивост на туризма”
Председателят на Бургаската палата представи становище относно инвестирането в устойчивост на туризма в област Бургас Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за семинар на тема „Фишинг. Компрометиране на бизнес кореспонденция. Изпиране на пари“
Организира Международният банков институт на 24 юни 2019 г. в София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През първото тримесечие икономическият растеж е 3.5%
Това е най-силният темп на растеж от една година насам Още
По предварителни данни производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор
6 878 лв. е брутната добавена стойност средно на един зает Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Препоръки на Европейската комисия към държавите членки за устойчив и приобщаващ икономически растеж
Забавянето на растежа в световен мащаб засилва необходимостта от продължаване на структурните реформи Още
В бюджета на ЕС за 2020 г. ЕК поставя акцент върху работните места, растежа и сигурността
Предназначен е за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми и за новите инициативи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network