Брой 173 (933), 08-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция

Enterprise Europe Network към БТПП е съорганизатор на информационен ден и двустранни срещи за намиране на проектни партньори за кандидатстване по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015 г. в Истанбул, Турция и е насочено към представители на малки и средни предприятия (МСП), университети и изследователски организации, които имат интерес да представят своите проектни предложения, да обменят опит и идеи за сътрудничество.

Oрганизатори на събитието са TUBITAK (Съвет за научни и технологични изследвания), ЕЕN Истанбул и университета „Сабанджъ“, като целта е повишаване на информираността относно нанотехнологиите, съвременните материали и производство и създаване на партньорства между европейски и турски организации, интересуващи се от финансиране за своите проекти.

Двустранните срещи ще бъдат фокусирани най-вече върху следните сектори:

  • Нанотехнологии
  • Съвременни материали и производство
  • Фабрики на бъдещето.

Разходите за път на ограничен брой участници от университети и изследователски организации ще бъдат поети от организаторите.

За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да:

1. Имат проектно предложение за работната програма NMPB 2016-2017 (с изключение на EeB, SPIRE and BIOTEC)

2. Да го представят пред аудиторията

3. Да търсят поне един партньор от Турция.

В случай че това предложение представлява интерес, участниците трябва да попълнят формуляр с кратка информация за своя проект и да я изпратят на имейл: aia@sabanciuniv.edu .

Формулярът за кандидатстване е достъпен на сайта на събитието. За достъп, моля следвайте линка: https://www.b2match.eu/nmpist2015

Крайният срок за кандидатстване е 5 октомври.

Кандидатите ще бъдат избрани от комитет, сформиран от представители на TUBITAK(Съвет за научни и технологични изследвания) и университета „Сабанджъ“.

За повече информация, моля свържете се с отдел “Европейски информационен и иновационен център“ към БТПП: Христина Шотекова, телл: 02/ 8117 515, Е-mail: h.shotekova@bcci.bg   или een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
В БТПП се проведе семинар по проект DIHK-CEFTA
С фокус приложение на управленски и маркетингови подходи за усъвършенстване на услугите, предлагани от търговските палати Още
Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция
За секторите нанотехнологии, съвременни материали и производство, фабрики на бъдещето Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръстът на промишленото производство се забави през юли
Намалението на месечна основа се дължи на спада в добивната промишленост, в енергетиката... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни бизнес срещи, гр. Аман, Йордания
30 октомври – 4 ноември 2015 г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Вече могат да се подават заявления за промяна на осигуряването за втора пенсия
Осигуреното лице ще може отново да направи нова промяна едва след изтичането на една година от последния му избор Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
ДФ „Земеделие” започна прием по схемата за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2016
До 10 септември заинтересованите износители на сирена трябва да подадат заявление за издаване на лицензия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търгове в Ирак
Обявени от Министерство на отбраната и Министерство на петрола на Ирак Още