Брой 93 (1357), 18-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в заседание на Временната парламентарна комисия за проучване случаите на неизплатени заплати от работодателите


Пред  Временната парламентарна комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, КНСБ и омбудсманът представиха своите позиции относно предложенията за промени в законодателството, внесени в Народното събрание от Мая Манолова и от КНСБ, чиято формална цел е справяне с казусите на неизплащане на възнаграждения от страна на работодатели.

Работодателските организации представиха общото си становище по време на дискусията. Основният акцент в становището е несъгласие с предложените мерки за решаване на проблема на неизплащане на възнаграждения, който засяга само ограничен брой работодатели. Предлаганите промени в законодателството компрометират основни правни институти – като ограничената отговорност на съдружниците в ООД, гаранциите за ипотекарните кредитори и залогодателите, създават се предпоставки за преоценка на риска и повишаване на цената на банковите кредити, което безспорно ще бъде спирачка пред българската икономика и ще засегне всички предприятия.

С официалното становище на АОБР може да се запознаете ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Временната парламентарна комисия за проучване случаите на неизплатени заплати от работодателите
Работодателските организации представиха пред комисията общото си становище Още
Българо-полски бизнес форум и срещи между фирми от двете страни
БТПП подписа меморандум за разбирателство с Полската търговско-промишлена палата Още
Доверие, тясно сътрудничество и бързо реализиране на поставените цели - в основата на успеха на глобалните стандарти GS1
Решенията на Общото събрание на GS1 бележат повратен момент в дейността на организацията Още
Среща с ръководството на Ливано-българския бизнес съвет
Обсъждане на развитието на двустранните търговско-икономически отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора направи дарение на семеен център за деца в Чирпан
Част от подкрепата за широк кръг социално значими проекти в Старозагорски регион Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта със спешни мерки в подкрепа на работодателите от туристическия бранш
При наемането на работници – граждани на трети държави Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Регламентират се правила за съставяне на графици при сумирано изчисляване на работното време
С промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на Бизнес съвета Китай - Централна и Източна Европа (формат 16+1)
19-21 юни 2017 г. в гр. Рига, Латвия Още