Брой 186 (1944), 30-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представяне на перспективите пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк


 

В БТПП се проведе кръгла маса на тема:  „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“. Кръглата маса бе открита от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Събитието се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и София Тех Парк, с който през 2017 г. Палатата сключи Рамков договор за сътрудничество.

Встъпителната презентация „Перспективи пред развитието на София Тех Парк“ бе на Марк Маринов, директор „Бизнес развитие“ в София Тех Парк. 

На тема „Изкуствен интелект и CAD системи“ беше представянето на проф. Валери Младенов, ръководител на лаборатория и професор в Катедра „Теоретична електротехника“ при Факултет „Автоматика“ в Технически университет - София.

Д-р Георги Шарков, ръководител на лаборатория „Киберсигурност“ и съветник на министъра на отбраната по киберсигурност, представи темата: „Киберсигурност“. Той запозна участниците с някои възможности за защита на предприемачите от действията на хакери и с проектите на лабораторията, която ръководи.

Обстойна презентация на тема: "Биоинформатика" представиха доц. Васил Гълъбов, ръководител на лаборатория „Биоинформатика „БИОИНФОТЕХ““, ръководител на катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ при Факултет „Автоматика“ в Технически университет – София, и гл. асист.Борис Киров, преподавател в ТУ-София и зам.-ръководител на лабораторията.

Последно беше представянето на докторант Иво Илиев от Лабораторията за висопроизводителни изчисления, който се обучава и му предстои да защити дисертация във Факултета по физика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Презентацията му бе на тема: „Лаборатория НРС предлага възможности и за индустрията в България“

След презентациите  бе проведена дискусия, в която участие взеха: акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и бивш председател на БАН, Константина Войнова, ст. експерт във Фонда на фондовете, д-р Иван Станков, гл. асист в ТУ-София, проф. Христо Христов от ТУ-София и др.

След кръглата маса се проведе Общо събрание на Съвета по иновации. За нов изпълнителен секретар на Съвета по иновации при БТПП бе избран Владимир Данчев, дългогодишен дипломат, член на Българското дипломатическо дружество и председател на Дружеството за приятелство на България с Финландия. Новите членове на Бюрото на съвета са: доц.Нено Тричков, зам.-ректор по научната част на Лесотехническия университет, София; проф. Валери Младенов, директор на дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“ при Техническия университет, София; проф.Габриела Маринова, завеждащ секция в Института по криобиология при Селскостопанската академия, и Иво Григоров, ст.експерт в звено „Финансови инструменти“ при Фонда на фондовете с принципал министъра на финансите. За заместващ член на досегашния член на Бюрото - проф.д.т.н.инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ и член на УС на БТПП, Общото събрание избра Светослав Маринов, управител на „ИТР сървисис“ - част от групата на „Геотехмин“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Гватемала посети БТПП
Обсъдени бяха потенциални експорти стоки и услуги от взаимен търговски интерес Още
БТПП и Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург активизират сътрудничеството си
В подкрепа на търговските и инвестиционните контакти с партньори от Белгия Още
Представяне на перспективите пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк
Приоритети - ИТ, наука за живота, чиста енергия Още
Покана за Българо-виетнамски бизнес форум
7 октомври от 14 часа в БТПП; двустранни срещи с виетнамски фирми Още
Изложба в БТПП на мариниста Иво Узунов
Експозицията може да бъде разгледана до 25 октомври Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Първа среща по повод 100-годишнината на движението за правата на данъкоплатците по света
Организира Съюзът на данъкоплатците в България Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: В промишлеността се наблюдава влошаване на бизнес климата през септември
Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Швейцарска бизнес делегация проучва възможностите за инвестиции в ИТ и аутомотив сектора у нас
През първите шест месеца на т. г. швейцарските инвестиции у нас възлизат на близо 70 млн. евро Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Стартиране на бизнес в Пакистан
Стъпки, необходими документи, процедури, свободни икономически зони Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Специфики в хранителната система“
4 октомври от 9.45 часа, БТПП Още