Брой 235 (2241), 07-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подготвя обучение за посреднически организации, работещи с граждани на трети страниВ БТПП се проведе работна онлайн среща на партньорите по проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

Основен акцент на срещата беше подготовката на предстоящото обучение за посреднически организации, което се предвижда да се състои в периода 15 февруари – 5 март 2021. Във връзка с извънредната епидемична обстановка, обучението ще се проведе изцяло дистанционно.

Обучението ще се състои в два формата – международен и национален, като общата му продължителност е 30 часа. Представители на десет посреднически организации от България ще имат възможност да се включат в обучението.

Темите, които ще бъдат засегнати по време на обучението, са: основни права и задължения на гражданите на трети страни на пазара на труда, услуги и инструменти за пълноценната им интеграция, видовете подкрепа, която се получава за наемането им, мерки за насърчаване на недискриминация на работното място и т.н.

Международната част от обучението ще премине в 3 тричасови сесии, на които всеки партньор ще представи разработения от него модул. Работният език на международните срещи, в които ще участват всички партньори и поканените от тях посреднически организации, е английски. По време на националните срещи, които ще се състоят след международните сесии, всеки от шестте учебни модула ще бъде разгледан по-подробно, с фокус върху националния контекст и особености в процеса на интеграция на граждани на трети страни на местния пазар на труда.

Освен лекции, обучението ще включва и интерактивни елементи, като дискусии, работа по групи и упражнения. Участието в обучението е безплатно, а след неговото приключване участниците ще получат сертификати. Посредническите организации, изпратили свой представител за участие, ще имат основна роля в следващите етапи на проекта, а именно провеждането на семинари и обучения за работодатели, както и предоставяне на професионално обучение и стажове на граждани на трети страни в местни фирми.

В следващите седмици, БТПП ще предостави подробна информация и график на обучението. Заинтересовани  посреднически организации могат да заявят желанието си за участие на ел. поща: projects3@bcci.bg Допълнителна информация можете да получите от Димитър Паунов, Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553. 
----------------
Основната цел на проект IMMIJOBS е да развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално обучение, както и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни. Проектът е с продължителност от три години и се изпълнява в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия. В проекта участват осем партньорски организации от четири страни – България, Гърция, Италия и Швеция.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя обучение за посреднически организации, работещи с граждани на трети страни
В два формата – международен и национален, в периода 15 февруари – 5 март 2021 г. Още
Дискусия на тема „Купуване или продажба на бизнес – кога е подходящото време"
Онлйн, 10 декември т.г. от 11 часа Още
Обсъжда се Проект за създаване на университетска дипломна програма по предотвратяване на прането на пари, правно съответствие и управление на риска
По инициатива на посланика на Република Аржентина у нас – Н. Пр. Алфредо Атанасоф Още
БИЗНЕС СРЕДА
Напредък по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката, за периода от 20 ноември до 4 декември 2020 г.
В изпълнение на поетия ангажимент за ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса Още
Министерството на туризма публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.092 по ОПИК
В очакване на нов мораториум по кредитите
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
НСИ: Производителността на труда намалява през третото тримесечие на 2020 г.
Най-висока е производителността на труда в индустриалния сектор, най-ниска - в аграрния сектор Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерският съвет одобри Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Първо онлайн издание на Куба 2020 - Бизнес форум
Представяне на експортните възможности и инвестиционната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за уебинар "Движение на стоки след Брекзит"
10 декември от 16:00 часа; участието е безплатно Още
Уебинар „Възможностите пред българския бизнес за разширяване на хоризонта и за успешни продажби в САЩ"