Брой 194 (1705), 11-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
 

Секторът на възобновяемата енергия в ЕС има потенциал за разкриване на нови 3 млн. работни места до 2029 година. Едновременно с това са налице значителни рискове, свързани със съществуващите работни места. Социалният диалог на европейско ниво не е достатъчно интензивен, за да отговори на новите условия. Това са част от по-важните теми и изводи, които се разискваха на работна среща в Белград между представителите на работодателски и синдикални организации от България, Сърбия и Румъния. Срещата е част от поредицата събития по проект GRECO, в който БТПП е партньор. Основна цел на проекта е да консултира заинтересованите страни по въпросите на зелената икономика и зелените работни места. 

По време на срещата стана ясно, че успешният преход към нисковъглеродна икономика изисква адаптация и пренасочване на заетостта към нови производства. Очаква се промените в заетостта да засегнат най-вече секторите, които са най-големи замърсители на околната среда: транспорт, енергетика, металургия и химическа промишленост.

Преходът към зелена икономика налага промени в образованието, изразяващи се в прогнозирането на нови потребности от умения, които трябва да притежават хората.

Работата по проекта продължава с подготовката на видео, което да представи идеи, подпомагащи социалните партньори в процеса на преход към зелената икономика. БТПП ще разпространи видеото, за да насърчи социалният диалог в търсенето на решения за трансформация на работните места - неизбежна стъпка, свързана със зелената икономика и промените в климата.

Напомняме Ви да участвате и в анкетата по проекта, с която се изследват промените в предприятията във връзка със зелената икономика. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов, председател на БТПП: Тежестта пада върху работодателите, но без да е обсъдено с нас
Повишаването на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. ще натовари в сериозна степен работодателите Още
Европейски парламент на предприятията: ЕС трябва да е отворен към бизнеса!
Делегация на БТПП участва в работата на форума Още
Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
Преходът към нисковъглеродна икономика изисква адаптация и пренасочване на заетостта към нови производства Още
Покана за кръгла маса „Иновативни подходи в икономиката на здравеопазването“
25 октомври от 14 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уникална концепция за пътуване в зоната Румъния – България
Целта е популяризирането на природното и културно наследство от трансграничния регион Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Министерският съвет одобри промени в данъчното законодателство
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции
Приоритетно ще се финансират малки и средни фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия, иновации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП
Преди легализация от Министерство на външните работи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество