Брой 7 (1766), 10-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

БИС предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране


Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране - стандарта БДС EN 16931-1:2017 Електронно фактуриране. Част 1: Семантичен модел на данните на основните елементи на електронната фактура и техническата спецификация СД CEN/TS 16931-2:2017 Електронно фактуриране. Част 2: Списък на синтаксиси, които са в съответствие с EN 16931-1. Безплатният достъп е спонсориран от Европейската комисия въз основа на споразумение със CEN. Двата документа подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно „Електронно фактуриране при обществените поръчки” и прилагането им може да предложи презумпция за съответствие с някои от съществените изисквания на директивата.

Стандартите са налични само онлайн в pdf формат, като могат да бъдат свалени през профила на клиента в интернет магазина на БИС.

Моля, имайте предвид следното по отношение на всички стандарти и стандартизационни документи за електронно фактуриране:

Ползвателите имат право да използват съдържанието на тези издания при разработване на вторични продукти. Вторичните приложения, които се основават на или използват информация от тези стандарти/стандартизационни документи (СД), трябва да включват текст, който да бъде лесно разпознаваем от ползвателите и който ясно да посочва, че е приложен съответният стандарт/СД и възпроизвеждането му е направено с разрешението на CEN и БИС като притежатели на авторските права.

CEN и БИС не носят отговорност относно използването на съдържанието и прилагането на стандартите/СД във вторичните приложения и не предоставят никакви гаранции за каквато и да е цел на прилагане. В случай на съмнение потребителите трябва да се позовават на съдържанието на стандартите/СД, публикувани от БИС, които могат да бъдат намерени в каталога на БИС на следния линк: http://www.bds-bg.org/bg/standard/advance_search.php).

БИС препоръчва ползвателите на тези стандарти да поставят следното съобщение на електронните фактури, в случай че те се издават в съответствие с тях: „Тази фактура е издадена в съответствие със стандарта БДС EN 16931-1:2017 (или СД CEN/TS 16931-2:2017)”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Токуда банк обсъдиха съвместни инициативи
Насочени към подкрепа на бизнеса чрез клоновете на Банката и регионалните структури на Палатата Още
Среща с председателя на Ирано-българската бизнес асоциация
Създава се Смесен комитет за търговия с цел насърчаване на контактите между фирми от двете страни Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Решения по визи за дългосрочно пребиваване на сезонни работници ще се взимат до 15 календарни дни
По-ефективното задоволяване на потребностите на българските работодатели от работна сила за целите на сезонна заетост Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС предоставя безплатен достъп до два документа на CEN за електронно фактуриране
Те подпомагат прилагането на Директива 2014/55/ЕС относно „Електронно фактуриране при обществените поръчки” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Ръст на търговията на дребно през ноември спрямо предходния месец
Онлайн търговията и продажбата на лекарства нарастват с 15% на годишна база Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират информационни дни за представяне на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК
От 15 януари до 4 февруари, във Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията
Те са на английски език и приканват получателите им да попълнят лични данни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network