Брой 15 (2270), 22-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Посланикът на Кралство Белгия в София на посещение в БТПП


Посланикът на Белгия Н.Пр. Фредерик Мьорис разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

По време на срещата Посланик Мьорис сподели идеите си за развитие на икономическото сътрудничество между двете страни по време на своя мандат в София.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов, като изрази задоволството си от досегашното ползотворно сътрудничество с Посолството на Белгия в София, представи системата от регионални палати, функционирането на Търговския регистър и Арбитражния съд към БТПП, както и дейността на Сдружение GS1 България.

Дискутирани бяха различните мерки за подобрение на бизнес средата в страните от Европейския съюз по време на пандемията и начините на взаимодействие от страна на Посолството на Белгия в София и БТПП в подкрепа на бизнеса от двете страни.

По данни на Министерство на икономиката през 2019 г. износът за Белгия възлиза на 850.2 млн. евро, -13.4 спад, в сравнение с 2018 г., 2.8% дял и 7-мо място в българския износ), а вносът от Белгия е 642.0 млн. евро (0.6% ръст спрямо 2018г., 1.9% дял от общия внос, 16-то място във вноса). Салдото е положително и възлиза на 208.2 млн. евро. Стокообменът е 1492.3 млн. евро и бележи спад със 7.9% спрямо 2018 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Кралство Белгия в София на посещение в БТПП
Обсъждане на партньорски инициативи в подкрепа на бизнеса от двете страни Още
Новосформирана е Асоциацията на българо-арабски икономически камари
В БТПП бяха обсъдени българо-ливанските икономически отношения Още
Покана за уебинар „Финансова помощ за МСП при заявяване на търговска марка“
28 януари 2021 г. от 15 часа Още
БТПП участва във виртуална конференция „България – Корея: партньори в променящ се свят“
По повод 30-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
11 съвета как фирмите как да продължат бизнеса си след Covid
Според Световната организация на свободните зони компаниите могат да допринесат за по-добра глобална икономическа система Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
Въ връзка с промените в ЗДДС, обнародвани в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г. Още
Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021-2027 г.
Целта е да се насърчи развитието на предприемаческата екосистема Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
Ръководството на ББР се срещна с президента по повод домакинството на „Три морета“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП: правото на откъсване от работната среда да бъде основно право в целия ЕС
Четвъртото издание на Дните на индустрията на ЕС
23-26 февруари 2021г. Още