Брой 157 (1169), 16-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ

През второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 8.0%


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.4% и запазва стойността си както през второто тримесечие на 2015 година, по данни на НСИ.
 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.
 
Коефициентът на безработица е 8.0%, или с 1.9 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2015 година. 
 
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 428.2 хил., или 30.6% от населението в същата възрастова група. От тях 158.9 хил., или 11.1%, са обезкуражени лица. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на обезкуражените лица (15 - 64 навършени години) намалява с 6.8 хиляди.
 
През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 033.4 хил., от които 1 608.3 хил. са мъже и 1 425.1 хил. са жени. 
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.6%, а при жените - 44.8%. 
 
През второто тримесечие на 2016 г. 63.2% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 916.3 хиляди. В индустрията са заети 893.7 хил. души, (29.5% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 223.4 хиляди (7.4%). 
 
Повече информация може да прочетете ТУК.
 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изрази готовност за съдействие на Посолството ни в Тунис при търговски запитвания, бизнес делегации, форуми
Позиция на БТПП относно предложение в Доклад на ЕП - Роботите да бъдат признати за електронни личности
БТПП подкрепя инициативата за издигане на паметник на Апостола в парка на ВА „Г.С.Раковски”
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Промяна при туристически пътувания в системата на предучилищното и училищното образование
СЪОБЩЕНИЯ
Пролетно изложение-базар на стоки за широко потребление в Швейцария, BEA Bern
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
През 2017 г. ЕСПОН ЕГТС ще отвори нови 7 покани за подаване на оферти за тематични приложни изследвания
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
България е на 38-о място по иновации в света
Страната ни се "придвижи" с една позиция напред Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
През второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 8.0%
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.4% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Предстои "Световна агротехническа среща Раджастан 2016", гр. Джайпур, Индия