Брой 26 (1538), 06-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Споразумение между ЕC и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на ДДС


Министърът на финансите Владислав Горанов, в качеството си на председател на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), и министърът на финансите на Кралство Норвегия Сив Йенсен подписаха Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност.

Норвегия е член на Европейското икономическо пространство със система на ДДС, подобна на прилаганата в ЕС. Двустранното споразумение ще осигури стабилна нормативна уредба за устойчиво сътрудничество между страната и държавите членки на Съюза. Основната цел на споразумението е да създаде рамка за административно сътрудничество, която ще позволи на компетентните власти да си оказват съдействие при прилагането на законодателството в областта на ДДС. В споразумението се уговаря обменът на информация относно ДДС да става при поискване, спонтанно и автоматично, както и участието на Норвегия в мрежата Eurofisc без директен достъп до базите данни на отделните държави членки на ЕС. Чрез Споразумението се осигурява възможност за взаимопомощ при събиране на вземанията, нотифициране на документи и налагане на обезпечителни мерки, като в общия случай абсолютната давност на вземанията е 10 години. Предвижда се споразумението да действа за неопределено време и да бъде допълнено от техническо споразумение. За целите на прилагането му се планира още създаването на Съвместен комитет, който да заседава поне веднъж на 2 години.

Преди подписването на документа двамата министри обсъдиха приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз по въпроси от компетентността на ЕКОФИН, развитието на европейската икономика и на единния вътрешен пазар, както и въпроси в областта на финансовите услуги.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Малтийската търговска палата
В присъствието на президентите Румен Радев и Мари-Луиз Колейро Прека Още
Среща с новоназначения ръководител на СТИВ - Белград
БТПП изрази готовност за съдействие и подкрепа на двустранните търговско-икономически отношения България - Сърбия Още
Покана за участие в изложение-базар „Всичко за жената“
6 – 11 март, изложбената зала на ЦУМ, София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде отворен за кандидатстване
В изпълнение са 447 проекта, до края на годината завършват 163 за над 300 млн.лв. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува премахване на ограничения за трансгранично онлайн пазаруване
По-широк и по-лесен трансграничен достъп до продукти, резервации за хотели, коли под наем Още
Споразумение между ЕC и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на ДДС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема “Инвестиции в хората - пътят напред“
15-16 февруари в София Тех Парк Още