Брой 188 (698), 01-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Бюджетният дефицит е близо 1.3 млрд. лв. в края на август


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август 2014 г. е отрицателно в размер на 1.276 млрд. лв., като дефицитът в националния бюджет е 710.9 млн. лв. , а по европейските средства - 564.7 млн. лв., съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на приходите, особено от ДДС и акцизи са основните фактори за формирането на дефицита за осеммесечието.

Министерството напомня, че държавата осигурява финансиране за временно спрените плащания от Еврокомисията по оперативните програми  "Околна среда" и част от "Регионално развитие", които се надява да й бъдат възстановени от Брюксел.

Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212.7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с  над 1 млрд. лв. 

За осем месеца са събрани 62% от планираните за годината приходи - общо 19.2 млрд. лв. Съпоставено със същия период на миналата година приходите нарастват номинално с 1.2% (218,7 млн. лв.) при планирано увеличение със 7.1% (2.1 млрд. лв.).

При данъците се проследява същата тенденция - увеличение с 2.8% спрямо август 2013 г., но под планирания за тази ръст от 8.8%. От данъци са събрани общо 15.123 млрд. лв. 

Преките данъци се събират по-успешно - 66% от годишния план и общо 2.9 млрд. лв. 

Косвените данъци изостават - 7.5 млрд. лв. или 58.7% от годишния план, главно заради ДДС и акцизите. 

Постъпленията от ДДС са в размер на 4.8 млрд. лв. или 58.5%; от акцизите – 2.6 млрд. лв. или 58.7%; от мита – 99.4 млн. лв. или 73%.

Съпоставено със същия период на предходната година приходите от косвените данъци намаляват номинално с 49.9 млн. лв. основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява с 98 млн. лв. - от 202 млн. лв. към август 2013 г. на 104 млн. лв. година по-късно. 

Приходите от социални и здравни осигуровки са на стойност 4.1 млрд. лв. или 65.8% от планираното до края на годината. 

Разходите са на обща стойност 20.49 млрд. лв. - 63% от годишния план и с 6.7% повече, отколкото по същото време миналата година. 

Увеличението е по програмите на ЕС (с 40.2%) и при социалните и здравноосигурителните плащания - при тях се проявява ефект от увеличението на пенсиите от 1 април миналата година и покриване на миналогодишни задължения на здравната система през първите месеци на тази.

Нелихвените разходи са в размер на 19.3 млрд. лв.,  което представлява 64.9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на август 2014 г. са в размер на 16.79 млрд. лв. (67.7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2.6 млрд. лв. (51.2% от разчетите за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 478.4 млн. лв. (71.4% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 662.8 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8.7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Синдикати и работодатели: Актуализацията на бюджета е ангажимент на следващото правителство
Според социалните партньори редица съществени аргументи обосновават необходимостта от оттегляне на представения проект за актуализация на бюджета Още
БТПП: Реформата на здравната система минава през изграждане на единна информационна система с използване на единни стандарти
В момента връзките между лечебните заведения са прекъснати и няма оперативна съвместимост между отделните информационни системи Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БФА: Финансовият колапс в енергетиката е причинен от отказа за прилагане на европейските енергийни и климатични политики
Правителството незабавно да покани мисия на Европейската комисия, която да актуализира препоръките си за справяне с кризата в енергийния сектор, настояват от асоциацията Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Плоският данък ли е най-големият проблем на българската икономика?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Бюджетният дефицит е близо 1.3 млрд. лв. в края на август
Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на приходите, особено от ДДС и акцизи са основните фактори за формирането на дефицита за осеммесечието Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Регионална покана за представяне на предложения относно „Информационна мрежа Europe Direct“ за периода 2015-2017 г.
Предложения се приемат до 30 октомври 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Дни на отворените врати” в Патентното ведомство
Ще бъдат представени нови електронни услуги Още