Брой 8 (518), 13-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българската фотоволтаична асоциация получи писмо от ЕК относно регулациите във ВЕИ сектора


На 8 януари 2014г. ръководството на Българската фотоволтаична асоциация проведе среща в Брюксел в политическия кабинет на Комисаря по енергийната политика Гюнтер Йотингер.

Предмет на разговора бяха приетите от Народното събрание на 5 декември 2013г. промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се ограничава производството на „зелена енергия” и се налага 20% такса върху приходите на производителите на електроенергия от слънце и вятър.

Асоциацията получи и писмо от Генералния секретариат на Европейската комисия, подготвено както се споменава в него, по молба на Президента Барозу.

В писмото се казва: „Както знаете, Европейската комисия неведнъж е изразявала загриженост относно всякакви мерки, които със задна дата нарушават икономическите условия на съществуващите инвестиции във възобновяема енергия, тъй като те заплашват да подкопаят доверието на инвеститорите. В случая на България, Европейската Комисия е добре запозната с вече съществуващите структурни слабости в енергийния сектор, особено по отношение на организацията, адекватността на производството и структурата на разходите, както и цените на електроенергията. Значителни финансови дефицити бяха натрупани в Българския енергиен сектор през последните години. С цел да се намери баланса между необходимостта от намаляване и елиминиране на дефицита и запазването на жизнеспособността на съществуващите инвестиции, включително в областта на възобновяемата енергия, през май 2013г. сме предоставили на българското правителство набор от препоръки за краткосрочни и дългосрочни реформи. Докато, от една страна следва да се избегнат неочаквано големите печалби на обществените и частни инвеститори, за да се контролират сметките за енергия, от друга е важно да не се подкопава инвестиционният климат в България чрез мерки, които са или могат да бъдат възприети като произволни или импровизирани.”

Генералният секретариат на Европейската комисия обръща специално внимание на приетия през месец ноември 2013г. документ с насоки за държавна намеса в електроенергийния сектор, осигуряващ принципи за добри практики в областта на  определянето и реформирането на схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници  и отбелязва, че въпреки че тези насоки нямат правно обвързващо действие за държавите членки: „Те също така съветват държавите-членки да не предприемат внезапни и ретроактивни промени, включително посредством налагане на данъци върху приходите от възобновяеми енергийни източници.”

В заключение, в писмото си Европейската комисия информира, че: Ще повдигнем тези въпроси пред българските власти, за да изразим нашата загриженост относно запазването на икономическата жизнеспособност на съществуващите ВЕИ инсталации в България”.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на Световната банка обсъдиха с БТПП възможности за подобряване условията за бизнес
Банката търси гледната точка на Палатата за социално-икономическите процеси в страната Още
Дейността и предлаганите услуги от Американското посолство в София ще бъдат представени пред деловите среди
Фирмите ще могат да се запознаят с някои недостатъчно използвани възможности за сътрудничество Още
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер
Интер Експо Център, София, 7 март 2014 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация получи писмо от ЕК относно регулациите във ВЕИ сектора
Комисията изразява загриженост относно запазването на икономическата жизнеспособност на съществуващите ВЕИ инсталации в България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление, определящо условията, реда и критериите за избор на проекти по публичната инвестиционна програма
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Рейтинговата агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България 'BBB-/ВВВ' в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива
В доклада е отчетено, че са акумулирани значителни буфери, в т.ч. нивото на фискалния резерв достига 6,3% от БВП към ноември 2013 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Онлайн дебат с Вивиан Рединг на 16 януари
Мненията на гражданите ще улеснят Комисията при изготвянето на плановете за бъдещи реформи на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Центърът Европа-Япония организира 4-седмична програма за обучение на мениджъри на МСП
ТЕ ТЪРСЯТ ПОМОЩ
Ужице, Сърбия се нуждае от питейна вода и помощ