Брой 223 (983), 18-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Форум на Браншова организация за текстил и облекло - за укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион България – Македония


Браншова организация за текстил и облекло - Кюстендил  проведе двудневен форум. Сдружението е партньор по проект „Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион, чрез обучение на добри практики и прилагане на промоционални дейности", финансиран с подкрепата на ЕС, чрез Програмата за ТГС България – Македония, в партньорство с Текстилна търговска асоциация - Текстилен клъстер, Щип, Македония.

Присъстваха представители на фирми и експерти от България и Македония, които имат отношение към развитието на бранша.

Обсъдиха се възможности за създаване на регионален бранд в бранша и се обмениха добри практики. Във връзка с лоялната конкуренция и предизвикателствата пред развитието на фирмите от текстилния бранш представителите се запознаха с пазарните характеристики на трансграничния регион. Разгледана бе Стратегията за промотиране на сектор „Текстил и облекло" в трансграничния регион България - Македония, включваща целите, силните и слаби страни на сектора, както и заплахите.

На 28 ноември ще се проведе следващата среща, която ще бъде в град Щип, където е съсредоточено текстилното  производство на Македония. Предвижда се и ревю, на което фирмите ще представят новаторството си.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на търговско-икономическите отношения с Йордания
Хашемитското кралство може да бъде врата за български стоки към Арабския полуостров Още
Покана за презентация на Петер Оберг “Experience your dreams”
30 ноември 2015 г. от 17.30 ч. в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум на Браншова организация за текстил и облекло - за укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион България – Македония
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Качественото образование има значение за икономиката на областите
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Реализираните инвестиции със средства от ЕС повишават реалния БВП на страната с 10,1% към края на 2015 г.
Предстои различен тип финансиране – моделът на „рециклираните пари”, базиран на кредитни инструменти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува първия доклад за състоянието на Енергийния съюз
В списъка на спешните енергийни проекти са включени 15 в България или с българско участие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми през 2016 г.
Покани, получени в БТПП Още