Назад

Новоназначеният СТИВ в Ливан на посещение в БТПП 

Пламен Василев, новоназначен СТИВ, служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Бейрут, Ливан посети Българската търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

По време на разговора бяха дискутирани бъдещи съвместни инициативи, организирани от екипа на БТПП и СТИВ в Ливан в полза на бизнеса от двете страни. Бе постигната договореност за  организиране на евентуално бъдещо представяне на ливански стоки в София.

Цветан Симеонов запозна госта с дейността и услугите, предоставяни от Палатата в помощ на нейните членове. . Бе проявен интерес към ползването на доброволния търговски регистър към БТПП и работата на Арбитражния съд към БТПП. На госта бяха предадени информационни материали за икономическата ситуация в България, изготвени от Палатата.