Назад

Брошурата на БТПП "България в цифри®"


Днес продължаваме с представянето на новата брошура - издание на Палатата "България в цифри®".

Във втората част от 10 - 15 страница вкл. е отделено място на износа и вноса на България за 2020 година.

Със схеми и диаграми  са представени структурата  и обемът на еспорта и импорта:

- по групи стоки - предмет на българския износ/ внос през 2020 година  и

- по страни, като са избрани 10-те водещи партньори: Германия, Китай, Турция, Италия, Русия,Румъния, Гърция, Полша, Нидерландия и Франция.

Пълното съдържание на втората част от брошурата можете да проследите ТУК