Назад

БТПП участва в Конференция на Асоциацията на Европейските търговски палати за разширяването на Европейския съюзД-р Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, взе участие като говорител в конференция, организирана от Асоциацията на Европейските търговски палати, посветена на темата за разширяването на Европейския съюз.

Събитието събра представители на институциите на ЕС и бизнес общността в Европа - от ЕС, страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство.

Целта на конференцията бе обсъждане на специфичните предизвикателства пред бизнеса в рамките на възможностите за разширяване на ЕС, както и ключовата роля, която бизнес общността има в този процес.

Владимир Длоухи, председател на Европалати, откри събитието и сподели, че подготовката на новото разрастване на ЕС с включване на страни от Западните Балкани, Украйна, Молдова и Грузия ще доведе до активизирането на редица реформи в страните, което е важна стъпка и за бизнеса.

Рифат Хисарчиклиоглу, вицепрезидент на Европалати и председател на Съюз на камарите и стоковите борси на Турция, сподели че търговските палати имат ключова роля при промотирането на ползите за бизнеса от присъединяването в ЕС на страните кандидатки и потенциални кандидатки.

По време на конференцията бяха представени резултатите от две проучвания относно бизнес перспективите за разширяването на ЕС. Първото проучване е проведено от Европалати сред 420 компании в страните кандидатки и потенциални кандидатки, с подкрепата на националните палати. Второто проучване е извършено сред 23 търговски палати от ЕС. Резултатите показват, че бизнесът е оптимистично настроен към разрастването на Единния пазар, като повишената конкуренция сред фирмите се явява основно предизвикателство.

Проучването на Европалати сред страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство сочи още, че главно предизвикателство е липсата на информация за процеса на присъединяване. Корупцията и липсата на прозрачност са основната бариера пред търговията и инвестициите в страните кандидатки за членство в ЕС, сочи още анализът.

Васил Тодоров се включи в дискусията по въпроса, като обясни че наличието на корупция на всички нива затруднява развитието на бизнес средата, намалява възможността за растеж на частните инвестиции и води до намаляване на конкурентоспособността. "Борбата с корупцията трябва да бъде ясен приоритет за правителствата в страните кандидатки и потенциални кандидатки. Корупцията не само подкопава върховенството на закона, но и възпрепятства конкуренцията и се отразява негативно на бизнес и инвестиционния климат. Необходима е специфична подкрепа за МСП, тъй като те са по-уязвими и им липсват ресурси за прилагане на ефективни стратегии в тази област.", сподели  още Тодоров.

Той даде конкретни примери от България, свързани с участието на БТПП във въвеждането на мерки за борба с корупцията сред които: създаване на Бизнес интегрити клуб, участие в Гражданския съвет към Съвета по върховенство на правото, Министерство на правосъдието, мерки на национално и регионално ниво.

Събитието даде възможност на представителите на търговските палати в страните от Европейския съюз и страни кандидатки и потенциални кандидатки да допринесат активно за продължаващия дебат за разширяването на ЕС.