Брой 17 (274), 24-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

България прави крачка напред по отношение индекс „Отворен бюджет 2012"


Индъстри Уоч съобщава, че според разпространения на 23 януари 2013 г. индекс „Отворен бюджет 2012",  България отбелязва подобрение в бюджетната прозрачност с девет пункта - от 56 през 2010 на 65 през 2012 - се увеличава оценката на България. 100-те изследвани страни в света са разделени на 5 групи, като най-добрите примери са в първа група, а най-лошите са в пета група и страната ни преминава от трета във втора група.
От публикуването на първия индекс, оценката на България отбелязва значително подобрение - от 47 през 2006 до 65 през 2012 (абсолютният максимум е 100). За подобрение на индекса спомага афиширането на повече бюджетна информация, вкл. относно проектобюджета, приетия бюджет, месечни и полугодишни доклади, годишни и одитни доклади.
В България има голяма  роля на Сметната палата, но е необходим по-силен парламентарен надзор върху бюджета, включително чрез създаване на специализирано звено за бюджетни анализи. Необходимо е също така да се разшири участието на обществото в бюджетния процес, включително чрез повече консултации и обсъждания.
**Индексът Отворен бюджет е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност и се изготвя от International Budget Partnership (www.internationalbudget.org). Данните за всяка страна са предоставени от независими изследователски организации (Индъстри Уоч за България) и потвърдени от външни експерти.
През 2012 година той включва 100 страни с общо население от 6.1 млрд души (89% от световното население) и оценява степента, в която правителствата осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджет. Максималната стойност на индекса е 100.  Индексът е достъпен на www.openbudgetindex.org.

НОВИНИ ОТ БТПП
Очертани бяха конкретни планове за сътрудничеството между България и Украйна през 2013 година
Посланикът на Украйна в България и новият търговски съветник се срещнаха с Цветан Симеонов, председател на БТПП Още
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Судан посети БТПП
Председателя на БТПП Цветан Симеонов изрази увереност във възможностите за инвестиране в Судан Още
Среща в БТПП с представители на компания "Portek"-Сингапур – част от концерна "MITSUI"-Япония
Сингапурската фирма проявява интерес към предстоящи проекти за пристанищна инфраструктура в България Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Заслужава ли си една фирма да има стандарт GS1
Стандартите GS1 - уникална система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и други с баркод Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България прави крачка напред по отношение индекс „Отворен бюджет 2012"
Оценката на България отбелязва значително подобрение по индекс „Отворен бюджет 2012” Още