Брой 61 (2316), 30-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура през март


През март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността нараства с 1.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и фактора други, като анкетата регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.

Строителство. През март съставният показател бизнес климат в строителството се покачва с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и факторът други продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита понижение на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно се повишава с 1.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са позитивни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, посочена от 64.3% от търговците. Регистрирано е нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора конкуренция в бранша, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

Относно продажните цени са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През март съставният показател бизнес климат в сектора на услугите се покачва с 2.7 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, факторът други, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на последните два фактора.

Мениджърите в сектора на услугите очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност български фирми да намерят партньори в Азербайджан
С акцент хранително-вкусова промишленост и селско стопанство Още
Покана за безплатни онлайн бизнес срещи в рамките на „Дни за технологичното и бизнес сътрудничество“
12 – 15 април 2021 г., по време на Hannover Messe Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерство на икономиката: Над 750 млн. лева са изплатени към бизнеса по линия на антикризисните икономически мерки, изпълнявани от министерството
НАП: Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал, трябва да представят отчет за използваните средства
Ако не бъде подаден отчет, предприятията ще трябва да възстановят средствата Още
НСИ: Подобряване на стопанската конюнктура през март
Във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Интермодалност и безопасност са ключовите приоритети в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предстоящ уебинар: “Финансова помощ до 1500 € за българските МСП в областта на индустриалната собственост”
13 април от 10:00 часа, на български език Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стоки за двойна употреба: защо са нужни нови правила на ЕС
Адаптиране на правилата към последните технологични промени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „ИНДУСТРИЯ 4.0"
24 - 27 юни 2021 г. Още