Назад

Членството в Шенген и ОИСР остават приоритетни


Сред водещите външнополитическите приоритети на България служебният министър на външните рабите Николай Милков открои и конструктивното и активно участие на страната ни в ЕС и НАТО, присъединяването към Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и отстояване и надграждане на постигнатото по отношение на европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

„Ръководим се твърдо от убеждението, че колективните подходи са продуктивни, най-вече тези, свързани с въпросите по сигурността. Нашият глас ще бъде по-силен тогава, когато е част от общия европейски подход“, изтъкна министър Милков. Той определи като критично важна активната позиция по защита на националния интерес в рамките на ЕС и НАТО.

Относно присъединяването към Шенген Милков заяви, че целта на страната ни е отново да покаже, че е изпълнила всички критерии за членство. През септември предстои да бъде представена информация за подготовката и свършеното през последните 10 години. Фундаменталната идея на Шенгенското споразумение и Конвенцията за неговото прилагане е да бъде осигурена възможността за свободно пресичане на границите между Шенгенските държави, като в същото време се гарантира необходимото ниво на сигурност на държавите-членки. Това се постига чрез въвеждане на серия от мерки, компенсиращи „дефицита на сигурност”, следствие от премахването на контрола на вътрешните граници.

По отношение на членството на страната ни в ОИСР, външният ни министър изтъкна, че през есента ще бъде представено становище относно всички инструменти на Организацията, свързани с по-нататъшния процес по присъединяване.