Брой 245 (2251), 21-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Информация по повод въвеждането на акцизни стоки от Обединеното кралство и от Северна Ирландия от 01.01.2021


Информация за икономическите оператори в Обединеното кралство

В член 126 от Споразумението за оттегляне е предвиден преходен период, който ще приключи на 31 декември 2020 г. До тази дата законодателството на Съюза се прилага по отношение на и в Обединеното кралство в своята цялост.

След изтичането на преходния период общия режим за облагане с акциз, регламентиран в Директива 2008/118/ЕО няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство.

При въвеждане на акцизни стоки на територията на Съюза от Обединеното кралство или при извеждане на акцизни стоки от територията на Съюза към Обединеното кралство ще са приложими разпоредбите за внасяне и изнасяне в съответствие с Директива 2008/118/ЕО.

При внасяне на територията на страната акцизните стоки от Обединеното Кралство подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз. 

Информация за икономическите оператори в Северна Ирландия

В съответствие с член 8 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, който е част от Споразумението за оттегляне, правилата на Съюза в областта на акцизите ще продължат да се прилагат в Северна Ирландия след преходния период по отношение на стоките, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия.

Движението на акцизни стоки между Съюза и Северна Ирландия ще бъде третирано като движение в рамките на Съюза (РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1811 НА КОМИСИЯТА/01.12.2020).

Поради това е необходимо икономическите оператори, които са установени в Северна Ирландия и възнамеряват да придвижват акцизни стоки до и от държави членки под режим отложено плащане на акциз, да са регистрирани и оправомощени в SEED, както и да използват процедурите на Съюза в областта на акцизите и EMCS.

Икономическите оператори от Обединеното кралство използват кода „GB“, но в тази система няма специален код за Северна Ирландия. За разграничаване на икономическите оператори в Северна Ирландия, които придвижват акцизни стоки е целесъобразно да се използва код „XI“.

Повече информация можете да намерите в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1811 на Комисията от 1 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 по отношение на идентификацията на икономическите оператори в Северна Ирландия, който е публикуван - на английски език и на български език, на интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-BG/TXT/?from=SL&uri=CELEX%3A32020R1811

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заради пандемията по-малко фирми с коледни бонуси
Експресно анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата Още
КРИБ, АИКБ и БТПП с обща позиция за кражби в енергийния сектор у нас
В момент на тежка криза държавната енергетика товари със стотици милиони фирмите и гражданите Още
Среща на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС
Насърчаване на търговията и транспортната свързаност в региона - във фокуса на дискусията Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Габровската търговско-промишлена палата участва в проект за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Срокът за подаване на проектни предложения е 20.01.2021 г. Още
От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във винарските предприятия
Инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор Още
Доклад на Министерство на икономиката за напредъка по антикризисните икономически мерки за периода от 4 декември до 18 декември 2020 г.
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП представи промените в данъчното законодателство
Eксперти от Агенция „Митници“ разясниха митническите правила след Brexit - приложени са презентации на лекторите Още
Информация по повод въвеждането на акцизни стоки от Обединеното кралство и от Северна Ирландия от 01.01.2021
Информация за икономическите оператори в Обединеното кралство и в Северна Ирландия Още