Брой 247 (1007), 21-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

Съветът по демографска политика към МС прие План за действие за 2016 г.


На заседание на Националния съвет по демографска политика беше обсъден и приет Планът от мерки за изпълнение през 2016 г. Предстои документът да бъде внесен за разглеждане от Министерски съвет.

Съветът реши още да предложи на МС да внесе за обсъждане в 43-тото Народно събрание четири документа, свързани с демографските политики - Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), Отчетът за 2014 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), Планът за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) и докладът на БАН, изготвен по инициатива на МТСП. „Моето желание е един път годишно в НС да има дебат за демографията. Искам темата да е по-публична. Няма изискване действията, които се предприемат от министерствата да бъдат гласувани от НС. Смятам, че за да може да се формират адекватни политики и верни решения, проблемите на демографията трябва да се обсъждат на високо публично ниво. Иска ми се всеки един законопроект да бъде преценяван от гледна точка на отражението му върху демографията, така както се прави в други държави в Европа“, категоричен беше още вицепремиерът Калфин, който е и председател на Националния съвет по демографска политика.

Мерките в Плана за 2016 г. за изпълнение на демографската стратегия покриват 12 стратегически направления за предприемане на комплексни стратегически мерки от правителството за преодоляване на демографските дисбаланси, свързани с ниската раждаемост, високата смъртност, динамичните миграционни процеси, намаляването и застаряването на населението и на работната сила.

Поради многопосочното въздействие на демографските процеси, в Плана за 2016 г. е спазен принципът за предприемане на интегриран подход с участието на максимално широк кръг институции и организации. Министерството на труда и социалната политика координира разработването на Плана като приложи подход на максимално широко съгласуване. Планът беше изработен в рамките на националния механизъм за координация и мониторинг на демографската политика, който се ръководи от МТСП и в който участват представители на министерствата, държавните агенции, социалните партньори, неправителствени организации, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България,  Българския червен кръст и др. Демографските процеси имат инерционен характер. Затова мерките са насочени не само към повлияване на основните демографски показатели, но и към развитието на качеството на човешките ресурси и към адаптиране на секторните политики към демографските промени.

Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030г.), можете да намерите тук

Демографският доклад на БАН, можете да намерите тук

 

НОВИНИ ОТ БТПП
„Книга на дарителите” за възстановяване къщата на Иван Грозев в Карлово
Дебют на България на Коледния базар в Страсбург
Български храни, вина, биопродукти, мед, традиционни изделия на занаятите се представят на най-стария Коледен базар в света Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Членовете на Браншова организация за текстил и облекло се запознаха с нови идеи и насоки за развитие на сектора
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Български мебелни производители и износители могат да бъдат представени на американската мебелна верига COSTCO
От СТИВ – Вашингтон очакват много бърза реакция от страна на заинтересованите български фирми Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Съветът по демографска политика към МС прие План за действие за 2016 г.
Предстои документът да бъде внесен за разглеждане от Министерски съвет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов доклад на ЕПО за изобретенията в устойчивите технологии
Нов доклад на ЕПО за изобретенията в устойчивите технологии Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Нови 450 работни места за ягодоберачи в Испания