Брой 174 (1438), 12-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на ПМС за изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Проектът  отразява влезлите в сила през ноември 2016 г., изменения в Закона за насърчаване на заетостта (обн. ДВ., бр.88 от 8 ноември 2016 г.).

Основните промени в Правилника включват:

  • Регламентиране на условия и ред за набиране, обработване и предоставяне на информация от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
  • Регламентиране на условия и ред за прилагане на мярка, насърчаваща териториалната мобилност на безработни лица.
  • Регламентиране на условия за насърчаване на мобилността на по-широк кръг лица, на които могат да се изплащат месечно суми за транспортни разходи.
  • Подобряване на достъпа до посреднически услуги за търсещите работа лица и облекчаване на административните процедури при регистрация.
  • Усъвършенстване на реда за преразпределение на средства за финансиране на програми и мерки. 
  • Допълване на критериите за подбор на работодатели, кандидатстващи за отпускане на средства за насърчителни мерки и облекчаване на процедурата за предоставяне на неусвоени финансови средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Обществените консултации са отворени до 30 септември 2017 г.

Лице за контакт: Елка Милева – държавен експерт в отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция", дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”, тел. 02 8119 533, e-mail: emileva@mlsp.government.bg

Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегацията на БТПП в Израел участва в официалното откриване на „WATEC 2017”
Програмата на посещението продължава със срещи във Федерацията на израелските търговски палати и Института по експорта Още
БТПП участва в заседание на Националния икономически съвет
Разгледано бе предложението за облекчаване на процедурата по отчитане потреблението на природен газ за стопански нужди Още
Американска търговска мисия в София на 16 октомври, хотел Hilton
Малки и средни предприятия от САЩ търсят контакти с дистрибутори и търговци в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучителен семинар с представители на детските градини от Област Враца
Дуално професионално обучение - полезни практики и идеи за работа с децата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Допълнени са критериите за подбор на работодатели, кандидатстващи за средства за насърчителни мерки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационна сесия по програма COST
Насочена към широк кръг от учени и изследователи, ръководители на проекти, представители на МСП и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на ЕС - реч на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер пред Европейския парламент
НА ЖИВО в Дома на Европа, София, сряда, 13 септември 2017 г., 10:00 ч. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-чешки бизнес форум - София, 19 септември 2017 г.