Брой 89 (849), 13-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Наредба № Н-1 от 2014 г.). Наредбата въвежда специфични изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, изискванията за предаване на данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници”, както и контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол. 

Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. е изготвен във връзка с приети промени в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ бр. 30 от 2015 г.) за по-ефективен превантивен и последващ контрол от митническите органи върху въвеждането, производството, складирането и изваждането на акцизни стоки.
С предложената промяна в наредбата за създаване на чл. 32а, се регламентира че точки за контрол са местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение и се допуска използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
1. местата за производство и/или складиране, част от данъчния склад;
2. друг данъчен склад.
С проекта е предвиден преходен период за привеждане в съответствие на лицата с въведените изисквания съобразно преходния период регламентиран в § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 30 от 2015 г.).

С предложените промени в Наредба Н-1 от 2014 г. се обезпечава използването на модерна и надеждна техника, с което се минимизира влиянието на човешкия фактор при отчитането на количествата стоки, подлежащи на облагане с акциз и се гарантира защитата на фискалните интереси на държавата, без да се възпрепятства дейността на икономическите оператори и без да се създава допълнителна административна тежест за бизнеса.     

Обществените консултации продължават до 26 май 2015 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономически форум в София по повод визитата на испанския външен министър
Секторите от взаимен интерес са инфраструктура, жп проекти, морски пристанища, обработка на води и отпадъци Още
Покана за участие в семинар за мениджмънта на хранително-вкусовата промишленост, 14 май 2015 г. в БТПП
Браншова компетентност, иновации и глобални стандарти - правилната рецепта за успех! Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международната специализирана изложба за строителни технологии, материали и интериор WARSAW BUILD 2015
16 – 18 септември 2015, Варшава, Полша Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Инфлацията за април е 0.7%
През април спрямо март най-много поскъпват дрехите и обувките - с 6.2% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Във връзка с приети промени в Закона за акцизите и данъчните складове Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Набират се експерти за разработване на следващо поколение Конструктивни Еврокодове
Очаква се новите стандарти да бъдат публикувани през 2020 г. и да обхващат както новите технологии, така и потребностите на пазара…. Още