Брой 9 (2015), 14-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа


С проекта на постановление се цели прецизиране на разпоредбата на чл. 10 от Тарифата и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС) по чл. 10б, ал. 3 във връзка с поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената пътна мрежа. Предвидените промени касаят изменения на чл. 10 и на чл. 27 от Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. С измененията и допълненията в Закона за пътищата (ЗП) (Обн., ДВ, бр. 60от 2019г.), е въведено изискването таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗП – тол такса, да се прилага от деня, следващденя на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.

Към настоящия момент, независимо, че в Тарифата са регламентирани размерите на таксите за изминато разстояние - тол такса, то същите не се прилагат, доколкото електронната система за събиране на пътни такси не ев реална експлоатация в частта тол. Предвид поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената републиканска пътна мрежа, определянето на предложените нови стойности ще бъде съобразено с това обстоятелство.

Дата на откриване: 13.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.2.2020 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Временно управляващият Посолството на Кралство Камбоджа в София посети БТПП
Обсъждане на съвместни инициативи за насърчаване на бизнес сътрудничеството Още
Balkan Business Awards за шести пореден път
Номинации за различните категории - до 20 февруари 2020 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Враца завърши успешно проект "Дигитализация" по програма Еразъм+
Обучителното ръководство - основен продукт от проекта, е достъпно безплатно онлайн Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18
Важни крайни срокове по Наредба Н-18 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заплащането на мъжете и жените: защо има разлика
Работещите жени в ЕС получават средно 16% по-малко на час от мъжете Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация ще посети търговското изложение и конференция HIMSS20 - за управление на процесите в здравеопазването
9 - 13 март 2020, Орландо, Флорида, САЩ Още
Кариерен форум във Виена
21 януари от 16,30 часа в сградата на Австрийската стопанска камара Още