Брой 242 (752), 15-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори


Министерството на икономиката предлага проект на Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП). Проектът е изготвен с цел да бъдат прецизирани сега съществуващите разпоредби, отнасящи се до реда и условията за издаване на съответните документи за износ, внос и трансфер на химически вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенцията).

Приемането на предложения проект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на разпоредбите на ЗЗХОКТХВТП и Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и осигуряване на прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с посочените вещества в изпълнение на ангажиментите на страната ни по линия на Конвенцията.

Измененията ще доведат до еднозначно тълкуване на текстовете на закона от страна на бизнеса и контролните органи. В преходните и заключителни разпоредби на проекта се предвиждат изменения в  закони, регламентиращи правомощия от материалната компетентност на министъра на икономиката и енергетиката, които следва да бъдат поети от министъра на икономиката, респективно разпределени между министрите на икономиката, енергетиката и туризма, с оглед  изпълнението  на  Решението на Народното събрание от 07.11.2014г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.93 от 11.11.2014 г.).

Проект         Мотиви

Предложения и мнения може да изпращате на адрес:  mar.hristova@mee.government.bg в законоустановения срок.

НОВИНИ ОТ БТПП
Програма „Топъл обяд“ на БЧК за 10 години върна 10 000 деца в училище
БТПП e партньор на мрежата за благотворителност на БЧК Още
БТПП подготвя Международна специализирана изложба за охрана, сигурност, безопасност СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2015
За първа година по време на изложбата ще се обърне по-специално внимание на мобилните устройства, както и на най-съвременните софтуерни приложения Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
От 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство
Издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност”, са невалидни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Възможност за намиране на партньори в Израел
Чрез бизнес запитвания и оферти в интернет страницата на Федерацията на израелските търговски палати Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация за ноември е минус 0.4%
Годишната инфлация е минус 0.6% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Измененията ще доведат до еднозначно тълкуване на текстовете на закона от страна на бизнеса и контролните органи Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана за участие в Икономически форум в Торонто
Към браншови организации и представители на бизнеса от секторите: енергетика, инфраструктура и минно дело Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестиционна офанзива за Европа: заместник-председателят Катайнен представя инвестиционните планове
Мащабната кампания започва днес - първата спирка в обиколката е Румъния Още