Брой 112 (2118), 15-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия, подготвен от Министерство на икономиката,  има за цел да осигури прилагането на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Във връзка с необходимостта от осигуряването на приложимост на регламента, както и предвид обстоятелството, че посредническите онлайн услуги са услуги на информационното общество, е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия.

С предложените изменения и допълнения в Закона за електронната търговия се цели осигуряването на необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 относно насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Законопроектът урежда последиците от неизпълнението на задълженията по Регламент (ЕС) 2019/1150 като се предвижда доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения по реда на Гражданския процесуален кодекс.

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 в законопроекта са конкретизирани задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги за предоставянето на информация, за разглеждането на жалби, както и задълженията им, свързани с извънсъдебното уреждане на спорове. С предлаганите допълнения са конкретизирани правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи и е уредена възможността за предявяването на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове.

С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия ще се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 като по този начин България ще изпълни задълженията си като държава членка на ЕС.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия  можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на акт, които могат да се изпращат на електронен адрес: e.dilova@mi.government.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП се срещна с акад. Никола Съботинов
Покана за уебинар „Иновативна система за наблюдение и оптимизация на производството“
18 юни 2020 г. от 11.00 часа, на английски език в платформата Google Meet Още
БГ Баркод: млечни продукти с фермерско мляко
Пълна информация за продуктите на “Булдекс” ООД - в електронния каталог БГ Баркод Още
ИКОНОМИКА
НСИ отчете дефлация през май
В сравнение с април има поевтиняване на стоки и услуги с 0.3% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн конференция: Качественият жилищен продукт и след COVID-19
Тенденции при управлението на жилищните проекти, 09:00 часа на 16 юни Още
Възможностите на кръговата икономика за МСП в Черноморския регион
Онлайн конференция на 24 юни Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Обнародвани са изменения и допълнения на нормативни актове, свързани с данъчното и митническото законодателство
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Кърджали вече бие София по приток на население
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия
Конкретизирани са задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможности за участие в обществени поръчки в Канада
В контекста на СЕТА Още
Инвестиционни възможности на Икономическа зона „Суецки канал“