Брой 76 (1834), 18-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП) е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове и във връзка с изпълнението на Решение на Министерски съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване. Целта да бъдат допълнени сега съществуващите административнонаказателни разпоредби, отнасящи се до нарушения на спазването на изискванията на чл. 10 от ЗЗХОКТХВТП, регламентиращи режима на износ, внос и трансфер на химически вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенцията). Приемането на предложения проект ще предвиди и възможност да бъдат налагани санкции и в по-маловажни случаи.

В преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна употреба свързани с изпълнение на Решение на Министерски съвет № 704/05.10.2018 г.

Приемането на предложения проект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и осигуряване на прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенцията и в изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането й.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП може да видите ТУК.

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: m.stoilova@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи плакет и грамота на „Лакпром“ АД
По повод 100-годишния юбилей на дружеството - член на Палатата от 1994 г. Още
Иранска делегация на посещение в БТПП
Ирански и български компании установиха преки контакти в сектори от взаимен интерес Още
Български агропредприемачи представиха бизнес идеи на технологично изложение в Гърция
Собственикът на фирма Мотива Консулт бе отличена в категория най-добър продукт Още
Възможност за сътрудничество с албанска строителна фирма
Съвместно участие в проекти и обществени поръчки Още
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
ИСС: Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 – 2027 г. да подкрепи още по-силно сближаването на държавите членки
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Предлага Министерството на икономиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Повече права за потребителите: законодателен пакет, наречен „Нов договор за потребителите“
България бе сред първите страни в ЕС, които се обявиха против двойния стандарт при храните Още
ЕС планира да инвестира 9,2 млрд. евро в ключови цифрови технологии
Парламентът одобри финансирането на европейска програма за суперкомпютри, изкуствен интелект, електронна сигурност и цифрови умения за периода 2021-2027 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Икономическото поведение на българите и осъзнатото нарушаване на закона изследва проект
Представяне на резултатите на 22 април в БАН Още