Брой 38 (1550), 22-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за виното и спиртните напитки


Прeдложения законопроект урежда изчерпателно материята по отношение на организацията в лозаро-винарския сектор. Предлаганият проект отменя действащия досега Закон за виното и спиртните напитки и ще регулира по нов начин обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

С приемането му се предвижда постигането на следните цели:

  1. Възвръщане на старите пазари на вино и спечелване на нови в рамките на  единния пазар на Европейския съюз и по света;
  2. Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;
  3. Осигуряване на прозрачна, справедлива и навременно функционираща система за ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения, адаптирана към нуждите на лозаро-винарския сектор;
  4. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи;
  5. Предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството.

 

   Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

   Email:

 SKralev@mzh.government.bg 

 

Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и развитие на селските райони
Дата на приключване: 23.3.2018 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР отменя насрочения за 28 февруари т.г. национален протест срещу далаверите в енергетиката
Проведе се втора среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката Още
Новоназначеният посланик на Турция посети БТПП
Н. Пр. д-р Хасан Улусой информира за предстоящ бизнес форум през април т.г. в Истанбул Още
Красимир Дачев, член на УС на БТПП, е одобрен от ЕК за участие в работната група на високо равнище „Индустрия 2030“
За подпомагане на ЕК при разработването, прилагането и актуализацията на индустриалната стратегия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Национални дни на кариерата“ под мотото „Добра Кариера, Добър Живот“
Работодателите могат лично да представят своите свободни позиции пред амбициозни млади хора Още
Нови програми за стартиращи фирми по време на Sofia Startup Expo 2018
13-14 март в зала „Джон Атанасов“, София Тех Парк Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Важно за търговските дружества, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период
Информация от Агенция по вписванията Още
За потребителите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Публикуван е изменен образец на декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон. Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България ще бъде домакин на съвместен бизнес форум с Японската организация за външна търговия
Среща на заместник министър-председателя Томислав Дончев с японския министър на икономиката, търговията и промишлеността Хирошигу Секо Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за виното и спиртните напитки
Предлаганият проект отменя действащия досега Закон за виното и спиртните напитки и ще регулира по нов начин обществените отношения Още