Брой 58 (1070), 24-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Проектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (Директивата).

Постигането на пълно съответствие с общите изисквания за процедурите и органите за алтернативно решаване на спорове (АРС), предвидени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), налага съответни изменения в уредбата на Помирителната комисия за платежни спорове (комисията), съдържаща се в глава осма от Закона за платежните услуги и платежните системи.

С § 29, т. 3 от законопроекта се въвежда и опцията по чл. 1, т. 5 от Регламент (ЕС) № 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежните операции, свързани с карти.

Предвидените в §2, §3, §5-9, §13, §14, §25-27 и §28, т. 1 от законопроекта изменения целят развитието на правната рамка на платежния надзор, осъществяван от Българската народна банка, с оглед по-ефективно изпълнение на нормативно възложените й със Закона за БНБ функции и не са свързани с транспониране на изискванията на Директива 2014/92/ЕС. 

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи се предвиждат изменения и допълнения в Закона за Българската народна банка, Закона за защита на потребителите и Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Обществените консултации са открити до 5 април 2016 г.

 

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в двустранни срещи за бизнес сътрудничество в рамките на конференция “The Future of Building”
Възможност за посещение на обекти - иновативни сградни решения, реновирани и модернизирани сгради... Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира бизнес делегация в гр. Самара, Русия
Делегацията ще участва в тържествата по повод празника "Ден на Самарското знаме" на 18 май 2016 г. Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Нови 1100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОП РЧР
Работодателите ще могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи, които имат регистрация в бюрата по труда Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи
Функциониране в България на най-малко една независима интернет страница за съпоставяне на таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ЕБВР и Фондът за гарантиране на влоговете подписаха споразумението за заем
Предстои гаранционното споразумение да се ратифицира от Народното събрание Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири и изложения