Брой 18 (1530), 25-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

С промени в ЗЕ се транспонират изисквания на ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на енергия ...


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергетиката, с които се транспонира европейското законодателство в областта на вътрешния пазар на енергия. С текстовете се привеждат изискванията на Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13-ти юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.

С предложените промени в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което е необходимо в закона да се уредят пълно правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. С направените законодателни предложения се цели регламентиране на ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България.

В допълнение с предложените текстове в законодателството се въвежда необходимата правна рамка за операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва към момента.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: k.naidenova@me.government.bg

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Мотиви към към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентът Румен Радев да наложи вето върху новия Закон за частната охранителна дейност поискаха АИКБ, БСК И БТПП
Законопроектът е приет при нарушения на законодателната процедура и противоречия с правото на ЕС Още
Сдружение "Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност" на среща в Палатата
Представена бе идея за създаване на Център за стартиране на бизнес Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
В периода 7 март – 23 май 2018 г., един път седмично, в извънработно време Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
С промени в ЗЕ се транспонират изисквания на ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на енергия ...
Регламентират се правомощията на КЕВР, свързани с регламента REMIT Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“
За диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация ... Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене законови промени, с които се облекчава административната тежест за бизнеса
Промени в Закона за техническите изисквания към продуктите... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Най-голямата реформа в областта на защитата на личните данни ще бъде обсъдена на конференция на 29 януари 2018 г.
По повод влизането в сила на Общият регламент за защита на личните данни - General Data Protection Regulation (GDPR) Още