Брой 18 (778), 27-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация


Министерството на туризма предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация. Основание за приемането на Наредбата е разпоредбата на чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ).

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) включва Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от ЗТ, туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.

Чрез приемането на наредбата се цели подобряване на взаимодействието между държавните и общинските администрации и частните субекти, имащи отношение към създаването, развитието и реализирането на туристическия продукт, както и предоставянето на всички заинтересовани страни на съвременна, адекватна и актуална информация за всички елементи на туристическото предлагане. Чрез функционирането си Единната система за туристическа информация ще подобри информираността на потребителите на туристически услуги.

С приемането на Наредбата ще се създаде единна (консолидирана) електронна актуална база данни (платформа) за регистрираните туроператори и туристически агенти, за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения (прилежащи към настанителна база и самостоятелни), за категоризираните туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях, за организациите за управление на туристическите райони, за туристическите сдружения, за туристическите информационни центрове, за сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове и за правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители – Национален туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.

Чрез създаването на единен регистър на съществуващите в страната туристически атракции, съществен елемент от необходимата „Туристическа информация“ като част от ЕСТИ, ще се подобри тяхното управление и реклама и ще се повишат приходите от реализираните в тях или чрез тях туристически услуги.

Проект

Вашите предложения и мнения изпращайте на адрес: ma.ivanova@mee.government.bg в законоустановения срок

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният посланик на Сирия у нас посети БТПП
Има потенциал за съвместна дейност в областта на тежката индустрия, съобщи посланикът Още
Председателят на Палатата и посланикът ни в Казахстан очертаха областите на взаимодействие
В отговор на интересите на българския бизнес към динамично развиващия се казахстански пазар Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Снимка от Трявна е победител в конкурса на Европейската комисия „Зима в Европа“
Над 8000 са гласували за снимката от Трявна на Емилиян Иванов Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
АЕБТРИ: Скокът на швейцарския франк ще засегне цените на карнетите ТИР
Нови цени на карнетите от 26 януари 2015 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Coface: Българската икономика продължава да изплаща грешките отпреди 2009 г.
Според оценката на икономическия екип на Coface се очаква 2015 г. да бъде шестата поредна година на слаб растеж за страната ни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Подобряване на взаимодействието между държавните и общинските администрации и частните субекти, имащи отношение към създаването на туристическия продукт Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Приоритети за България в ЕС през 2015 г. ще са Шенген, икономиката, миграционната политика и Eнергийния съюз
Това е записано в Годишна програма за участието ни в процеса на вземане на решения на ЕС Още
Eвробарометър: 78% от българите искат Механизмът за сътрудничество и проверка да продължи да действа
Според проучването, положително е влиянието на механизма върху съдебната система , борбата с организираната престъпност и корупцията Още