Брой 65 (1077), 04-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Изследване относно административната тежест за Интрастат операторите


Евростат стартира изследване за събиране на количествена и качествена информация за настоящата административна тежест, която изпитват предприятията при докладването на търговията със стоки в рамките на ЕС (Интрастат), изисквана от действащото законодателство, и за бъдещата потенциална тежест, произтичаща от алтернативите за редизайн на системата Интрастат.

Въвеждането на системата Интрастат доведе до опростяване на процедурите за предприятията в сравнение с предишната система за митническо оформяне. След въвеждането на Интрастат имаше различни инициативи за постигане на баланс между тежестта за предприятията от докладването и необходимостта да се осигури на потребителите достатъчно точна статистика. Този принцип доведе до няколко изменения на Интрастат законодателството, които спомогнаха за намаляване на тежестта. Въпреки това събирането на статистическите данни по Интрастат все още е процес, който генерира натоварване за респондентите. Целта на това изследване е да се установи тежестта на сегашната система за събиране на данни по Интрастат и на различните алтернативни варианти.

Резултатите от изследването ще бъдат проучени в рамките на Европейската комисия. Мащабното изследване на Евростат във всички страни членки ще проучи други възможности за допълнително намаляване на административната тежест, свързана с Интрастат, като едновременно с това се запази сегашното ниво на качеството на статистиката относно търговията в рамките на ЕС.

Попълването на въпросника няма да отнеме много време и гарантира, че Вие ще имате думата за това, как да изглежда Интрастат в бъдеще.

По тази причина Евростат, Националният статистически институт и Националната агенция за приходите Ви канят да вземете участие в това изследване и да попълните въпросника, като използвате линка:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BGIntrastatReportersSurvey

Вашият принос за измерване на административната тежест на Интрастат е важен и ще бъде високо оценен.

За допълнителна информация може да се свържете с ESTAT-INTRASTAT-SURVEY@ec.europa.eu.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще подкрепи инициативи на Асоциацията на производителите на декоративни растения
София ще бъде домакин на лятна среща на Европейската асоциация на производителите на разсадников материал Още
Среща с посланика на Алжир
Обсъждане на възможностите за бъдещо сътрудничество между БТПП и Посолството на Алжир в София Още
Покана за среща-дискусия “Добрите практики и тяхното приложение в българската бизнес среда”
14 април 2016 г. от 16 часа в сградата на БТПП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Изследване относно административната тежест за Интрастат операторите
Събирането на статистическите данни по Интрастат все още е процес, който генерира натоварване за респондентите Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
"Безплатните" европейски средства
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Евростат: Спад на безработицата в ЕС през февруари
Безработицата в България е под средната за целия Европейски съюз Още