Брой 65 (1329), 04-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Проектът е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13, ал. 2, която в последствие е променена на §13а, от заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, публикувана в ДВ, бр. 101 от 2013 г., изменена и допълнена с ДВ, бр. 105 от 2014 г., ДВ, бр. 95 от 2015 г. и ДВ, бр. 97 от 2016 г., съгласно която Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.

БТПП и другите работодателски организации подготвят мотивирано становище за промяна на основата за определяне на такса битови отпадъци в духа на прилагането на. европейския принцип „замърсителят плаща“, което ще представят в законоустановения срок - 30 април 2017 г. Целта е своевременната актуализация на приложения текст, неговото незабавно внасяне, обсъждане и приемане от 44–то Народно събрание, така че промяната на законовата рамка за определяне на основата на такса битови отпадъци да се прилага от началото на 2018 г.

Приложения:

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация, организирана от БТПП, замина днес за Бейрут
Ще участва в Ливано-български бизнес форум, подготвен със съдействието на Търговско-промишлената и земеделска палата на Бейрут и Планината Ливан Още
БТПП участва в официалното откриване на изложенията MachTech & InnoTech Expo и ВОДА СОФИЯ
Залите са атрактивни, изпълнени с машини и съдържание, предлагат се решения както за общините, така и за индустриите Още
Индустриална карта на България - индустрия, работа и образование в един портал
Социално значим проект не само за пазара на труда, но и за икономиката като цяло Още
Представяне на Международния панаир за инженерна индустрия – Бърно 2017
Акцентът на тазгодишното издание на панаира е промишлената автоматизация във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при определяне размера на таксата за битови отпадъци Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Дългосрочен бюджет: Европейският парламент гласува за повече гъвкавост за справяне с кризи
ЕП иска да подобри възможностите на ЕС да реагира адекватно на непредвидени обстоятелства Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири и изложби
Покани за участие, получени в БТПП Още