Брой 129 (889), 08-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Промени в Наредбата за сервитутите на енергийните обекти


Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Сложната обстановка в страната след обилните снеговалежи през месец март т.г. даде основание да се преразгледат нормативите, които засягат създаването и поддържането на сервитутни зони за участъците от въздушните електропроводи, преминаващи през горски територии. Предлаганите промени се налагат поради многобройните скъсвания на проводници и съборени или пречупени носещи стълбове от въздушни линии високо и средно напрежение, в резултат на повалени от тежък и мокър сняг високи дървета.

Според действащата в момента нормативна уредба около трасетата на въздушните електропроводи за средно напрежение, трябва да се поддържат просеки с разстояние по 3 м. от двете страни, без да се отчита височината на дърветата. Така при падане на по-високи дървета въздушните електропроводи са застрашени от скъсване – нещо, което се случи многократно през последната зима.  Подобен проблем съществува и при въздушните електропроводи за високо напрежение, при които широчината на сервитутните зони е била определена спрямо височина на дърветата до 4 м, но понастоящем тази височина е по-голяма.

Предложеният проект на наредба създава възможност енергийните предприятия да предприемат действия за увеличаване на размера на сервитутната зона, когато това е необходимо.

Предложените промени в наредбата регламентират минимални размери на сервитутните зони в зависимост от височината на насажденията, едностранно или двустранно е обслужването на въздушната линия и мястото на насажденията – равнинна местност, дере, скат или друго. В различните случаи широчината на просеката се определя между 4 и 10 метра.  Добавена е и необходимост на всеки десет години широчината на просеките да се актуализира в зависимост от прираста на дърветата, при спазване на процедурите по Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката и Закона за горите.

Предложения и мнения по проекта на наредба може да изпращате на адрес: d.kuyumdjiev@me.government.bg в законоустановения 14-дневен срок.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Мотиви

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложен е ценови модел, осигуряващ запазване на цените на тока
Работодателските организации са категорични, че ако този модел бъде възприет, цените на тока ще се запазят Още
БТПП ще отличи най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Критериите и подходът за номиниране и награждаване са утвърдени съвместно от БТПП и Министерството на икономиката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект “CBC Live: Мрежа от видео-конферентни центрове за осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион“
Изградена е мрежа от видео-конферентни центрове Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация ще посети Минск, Република Беларус
В рамките на Петата сесия на Българо-беларуската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Строителството у нас намалява през май
На годишна база спадът е в размер на 7% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Промени в Наредбата за сервитутите на енергийните обекти
Предлагат Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие... Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Ведомствените бензиностанции монтират измервателни съдове до края на а
Данните ще се изпращат автоматично в НАП по т. нар. дистанционна връзка с информационната система на приходната агенция Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN