Брой 236 (746), 08-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със Закон за изменение и допълнение на ЗДДС от 43-тото Народно събрание на 05.12.2014 г., както следва:

  • Създадени са образци на документите, необходими за регистрация, деклариране и внасяне на ДДС за целите на „режим извън Съюза“ и „режим в Съюза“ по § 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗДДС относно Глава осемнадесета „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица“. По-специално, настоящият проект съдържа образци на заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на всеки от двата режима, на заявление за прекратяване на регистрацията по всеки от тях, на справка-декларация за прилагане на всеки от двата режима, както и на справка-декларация, подавана от доставчик на такива услуги към установени в страната данъчно незадължени лица (т.е. услуги с място на изпълнение в България), който е регистриран за прилагане на „режим в Съюза“ или „режим извън Съюза“ в друга държава членка на Европейския съюз (ЕС) като държава членка по идентификация и който в срок до 3 години след периода, за който се отнася декларацията, не я е подал в тази държава членка, съответно не е декларирал услугите с място на изпълнение в България.
  • Уредено е издаването на фактури и декларирането им при задължителна регистрация по ЗДДС на доставчик, предоставящ далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са установени в страната данъчно незадължени лица, когато доставчикът не прилага никой от режимите (не се е регистрирал по някой от тях в България или в друга държава членка).
  • Изготвена е процедура за дерегистрация на лица, които са избрали да се регистрират за прилагане на „режим извън Съюза“ или „режим в Съюза“ в друга държава членка на ЕС, а не в България, и които са били регистрирани в България за предоставяните от тях далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели установени в страната данъчно незадължени лица.
  • Предвидено е справка-декларацията при прилагане на всеки от режимите да се изготвя на база на обобщени данни от електронен регистър. Структурираният формат на регистъра е предвидено да се утвърждава със заповед на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Обществените консултации продължават до 19 декември 2014 г. 

Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с украинския посланик у нас Н.Пр. Микола Балтажи
БТПП и Посолството на Украйна ще организират представяне на програмата на украинското правителство и конкретните икономически реформи Още
Покана за участие в кръгла маса „Финансиране на малкия и средния бизнес и в частност на иновациите“
Иновационната стратегия за интелигентна специализация – една от темите на дискусията Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Каква е връзката между образованието и пазара на труда?
Анализ на взаимовръзките между степента на образование на работоспособното население и пазара на труда в България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност
Отразява измененията и допълненията в ЗДДС, приети със Закон за изменение и допълнение на ЗДДС от 43-то Народно събрание на 05.12.2014 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст в строителството през октомври на годишна база
Определя се от положителния темп при гражданското/инженерното строителство Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министърът на финансите Владислав Горанов и посланикът на САЩ Н. Пр. Марси Рийс подписаха споразумението FATCA
За подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект Още
НАП публикува нови образци на документи
По ЗДДФЛ и ЗКПО Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 6 декември 2014 г. се закрива Митница Видин
Създава се Митническо бюро Видин към Митница Лом Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Онлайн търсене: „Потребителите трябва винаги да получават най-добрите отговори“
Не трябва да се позволява на компании да злоупотребяват с доминиращото си положение онлайн Още