Брой 27 (32), 08-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Сравнителен анализ на резултатите в областта на иновациите на държавите-членки на ЕС

Резултатите на почти всички държави-членки на ЕС в областта на иновациите са по-добри - това е изводът от Ръстът на постиженията в сферата на иновациите обаче е забавен и ЕС не успява да скъси разстоянието, което продължава да го дели от глобалните лидери в областта - САЩ, Япония и Южна Корея. ЕС-27 изостава най-много по отношение на иновациите в частния сектор. Съюзът все още запазва значителна преднина спрямо бързо развиващите се икономики на Китай, Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. Китай обаче все повече подобрява своите иновационни постижения и постепенно настига конкурентите си.

Пълният доклад е  достъпен оттук, както и на този адрес.

Обобщена информация относно резултатите в областта на иновациите на отделните 27 държави-членки и някои други европейски държави е на разположение тук.

Кои са лидерите в Европа в областта на иновациите?

Според Индекса на Съюза за иновации за 2011 г. държавите-членки попадат в следните четири групи:

  • Лидери в сферата на иновациите: Швеция, Дания, Германия и Финландия.
  • Държави, следващи лидерите в иновациите: Белгия, Обединеното кралство, Нидерландия, Австрия, Люксембург, Ирландия, Франция, Словения, Кипър и Естония — техните резултати са близки до средното равнище за ЕС-27.
  • Държави с умерени резултати в областта на иновациите: Италия, Португалия, Чешката република, Испания, Унгария, Гърция, Малта, Словакия и Полша - показателите за тези държави са под средното равнище за ЕС-27.
  • Държави със скромни резултати: Румъния, Литва, България и Латвия, чиито постижения са доста под средното равнище за ЕС-27.

На какво се дължи успехът на лидерите в иновациите?
Държавите, заемащи челно място в класацията по комплексния показател за иновации, притежават редица общи предимства в националните си системи за научноизследователска дейност и иновации, където ключова роля играят бизнес дейностите и публично-частните партньорства. Макар че пътят към върховите постижения в сферата на иновациите не е един-единствен, очевидно всички лидери в областта - Финландия, Швеция, Дания и Германия, показват много добри резултати що се отнася до разходите за научноизследователска и развойна дейност, включително от страна на фирмите. Повечето лидери в областта на иновациите отбелязват високи стойности и по други иновационни показатели, свързани с дейността на фирмите. Швеция, която заема първо място в ЕС по постигнати резултати в сферата на иновациите, доминира в три от 8-те измерения за иновации: човешки ресурси, финанси и подкрепа, както и фирмени инвестиции; същевременно Германия и Дания имат най-добри резултати в две иновационни измерения (съответно връзки и предприемачество и интелектуални активи спрямо иновативни предприятия и икономически ефекти). Водещите европейски държави в областта на иновациите постигат добри резултати и в реализацията на технологичните знания на пазара.

ЕС и международните конкуренти
Както и миналата година, най-големи разлики има в категорията „Фирмени дейности“, като там ЕС-27 изостава по отношение на разходите на бизнеса за научноизследователска и развойна дейност, съвместните публично-частни публикации, а спрямо САЩ - и по отношение на наличието на високоефективни и привлекателни научноизследователски системи. Наличието на по-добра рамка за иновациите не би било достатъчно, ако ЕС не съумее да привлече много по-голям дял от водещи изследователи и млади научни таланти от цял свят.

Данни за всяка държава

НОВИНИ ОТ БТПП
Стартира проект ”CONNECTION” за трансгранично партньорство България - Сърбия
Ще бъде изграден Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия в община Владичин Хан Още
БТПП ще насърчава участие на американски фирми в изложения у нас
Следвайки оптималното съотношение качество – цена, българският потребител може да оцени по достойнство стоки с произход САЩ Още
Покана за участие в семинар „Малави – възможности за търговия, туризъм и инвестиции”
Участието в семинара е безплатно Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Сравнителен анализ на резултатите в областта на иновациите на държавите-членки на ЕС
България е сред държавите със скромни резултати - доста под средното равнище за ЕС-27 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи в Рабат, Казабланка, Агадир, Маракеш, Кралство Мароко
Мисията е за МСП и е планирана за периода 17–24.03.2012 г. Още
СЪОБЩЕНИЯ
Опити за измами от фирми, представящи се на сайта „Аlibaba.com”