Брой 109 (366), 07-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на Европейската комисия за околната среда


Европейската комисия желае да узнае дали смятате, че целите по отношение на рециклирането в законодателство на ЕС в областта на отпадъците се нуждаят от преразглеждане, и по какъв начин да стане това. Резултатите от консултацията ще се използват за изготвяне на евентуално ново законодателство за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за увеличаване на повторното използване и рециклирането като част от по-широк преглед на политиките в областта на отпадъците през 2014 г. Граждани, предприятия, неправителствени организации, публични органи и други заинтересовани лица се приканват да споделят мнението си до средата на септември 2013 г.

В съществуващото законодателство на ЕС в областта на отпадъците са определени ясни цели по отношение на повторната употреба, рециклирането и намаляването на депонирането на отпадъци. Например до 2020 г. 50 % от битовите отпадъци и 70 % от отпадъците от строителство и събаряне трябва се рециклират или използват повторно. Подобни цели вече доведоха до значителни подобрения – няколко страни от ЕС показват какво може да се направи бързо и с малко разходи, като същевременно се създадат много работни места. Поради покачващите се цени на суровините подобряването на управлението на отпадъците вече е от голямо значение не само от екологична, но и от икономическа гледна точка. В неотдавнашни политически документи като Пътната карта за ефективно използване на ресурсите и предложението за 7-ма програма за действие за околната среда е обяснено какви са икономическите и екологичните ползи от развитието на ресурсно ефективна и кръгова икономика, за което ще е необходимо:

  • по-нататъшно предотвратяване на генерирането на отпадъци,
  • увеличаване на рециклирането и повторното използване на отпадъци до максималното възможно равнище,
  • ограничаване на изгарянето до материали, които не могат да бъдат рециклирани, и
  • постепенно премахване на депонирането на отпадъци до 2020 г.

Комисията проучва дали и как целите на ЕС в областта на отпадъците трябва да бъдат адаптирани, за да се постигне това, и в рамките на консултацията ще бъдат събрани мнения относно необходимостта от засилване на съществуващите цели или въвеждане на нови цели. Сред възможностите са цели за предотвратяване на генерирането на отпадъците и различни цели за различните потоци от отпадъци, материали и продукти. Включени са също така въпроси дали трябва да бъдат въведени по-стриктни цели за повторно използване и рециклиране на отпадъците и намаляване или отклоняване от депониране и дали те трябва да бъдат съобразени с конкретното положение във всяка страна от ЕС. Разглеждат се и изпълнението на настоящите цели, подобряването на статистическите данни за отпадъците и наблюдението на ефективността на мерките, прилагани от държавите членки.

Следващи стъпки

Въз основа на резултатите от обществената консултация Комисията ще определи основните варианти за целите. След това ще бъдат анализирани потенциалната добавена стойност и икономическото, социалното и екологичното въздействие на тези варианти. До 2014 г. може да бъде изготвено законодателно предложение в контекста на прегледа на политиката в областта на отпадъците. При прегледа освен целите ще бъдат разгледани евентуалните припокривания в съществуващото законодателство и възможностите за неговото опростяване с цел подобряване на яснотата и съгласуваността.

Онлайн консултацията ще намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Продължение на разговорите с ГЕРБ за приоритетите на икономиката
Неотложното възобновяване на тристранния диалог също бе сред обсъдените теми Още
БТПП предлага съдействие за икономизирането на българската външна политика
Активното взаимодействие между бизнес сдруженията и представителствата ни към международните организации е стъпка в тази посока Още
Нови рекламни възможности за браншови туристически сдружения
Малки и средни предприятия могат да се включат чрез браншовите туристически организации, в които членуват Още
Покана за участие в семинар „Казахстан - България: възможности за търговско-икономическо сътрудничество”
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Във Видин обсъдиха перспективите за българо-румънското сътрудничество
Прогнозите са обещаващи в контекста на предстоящото откриване на големия инфраструктурен обект Дунав мост 2 Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на строителната продукция през април
Индексът на продукцията в строителството е с 4.2% над равнището от предходния месец Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Пет фирми получиха приз „Зелен бизнес“ в Националната кампания „Зелена България“
Отличията бяха връчени на церемония по повод Световния ден на околната среда Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на Европейската комисия за околната среда
Вашето мнение може да помогне на Европа да се превърне в рециклиращо общество Още