Брой 237 (1748), 11-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Цифров данък: Парламентът призовава за облагане на технологичните гиганти


©AP images/European Union-EP

Депутатите искат големите технологични компании да бъдат обложени с данък за техния онлайн бизнес в Европа, дори ако нямат физическо присъствие в дадена страна.

На 13 декември Парламентът ще гласува в пленарна зала по два доклада, които призовават за въвеждането в ЕС на единна система за облагане на цифрови услуги, предлагани от технологичните гиганти. Данъкът ще бъде дължим, дори ако дадена компания няма физическо присъствие в съответната държава.

Новата система е призвана да модернизира правилата за корпоративно облагане, които са разработени преди дигиталната революция. В днешно време не е необходимо една компания да има физическо присъствие някъде, за да може да развива бизнес онлайн и да прави печалби. Затова облагането трябва да обхване и цифровите услуги.

Време за действия

Налагането на данъци върху дигиталната икономика е въпрос, който касае всички страни по света. Затова Европейската комисия си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в търсене на международно решение.

Все още обаче няма съгласие по темата на световно ниво, а някои държави в ЕС изразяват готовност за приемане на национални мерки. Затова Парламентът призовава като временна мярка да се създаде обща европейска система за данък върху цифровите услуги.

Докладът на ЕП, подготвен от Паул Танг (С&Д, Нидерландия), цели облагането на големи компании с приходи в целия свят, които предлагат услуги за търсене онлайн, социални медии и онлайн магазини.

Друг доклад на полския депутат Дариуш Росати (ЕНП) определя какво точно означава значително цифрово присъствие, което следва да бъде основание за облагане. Според депутатите една компания ще дължи данък, ако в дадена държава има годишни приходи над 7 млн. евро, повече от 100 000 потребители или е сключила над 3 000 търговски договора за предоставяне на цифрови услуги.

Г-н Росати смята, че „е крайно време за действия“ и че ЕС следва да даде пример и да проправи пътя, като в същото време продължи да работи за международно решение в рамките на ОИСР.

Паул Танг съжалява, че финансовите министри на ЕС не постигнаха съгласие на заседанието си на 4 декември за въвеждане на данъка върху цифровите услуги. Вместо това те представиха компромисно предложение, което няма да влезе в сила преди 2021 г.

„Отлагането на такова важно решение е несправедливо към честните данъкоплатци и вреди на икономиката на ЕС като цяло“, заявява той.

„Ние искаме компании като Google, Facebook и Amazon да плащат такива данъци, каквито се полагат, както го правят обикновените хора и малките фирми. Ние се борим да увеличим обхвата и ставката на този цифров данък и ще продължим да се борим за данъчна справедливост в Европа“, добавя г-н Танг.

Какво следва

Парламентът ще обсъди двата доклада за облагането на цифровите услуги в сряда следобед и ще гласува на следващия ден. По този въпрос ЕП има само консултативни функции, като решението трябва да бъде взето от страните членки в Съвета с единодушие.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изложението „Доверете се на българското” - подкрепа за малките производители
Участват над 60 фирми – производители и търговци Още
Делегация на големи китайски туроператори и онлайн туристически платформи посети БТПП
Представените в делегацията организации покриват 60% от пазара в Китай за международен туризъм Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кариерен панаир в Габрово – подготовка на бъдещи инженери за нуждите на индустрията
С подкрепата на Габровската търговско-промишлена палата Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Заключително събитие на Българската асоциация на жените-предприемачи по проекта SEEWBAN
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Цифров данък: Парламентът призовава за облагане на технологичните гиганти
Облагането на големите технологични компании е въпрос и на справедливост, смятат евродепутати Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
България е последна в класацията по материален жизнен стандарт в ЕС
Икономистите на БАН са изследвали и териториалните различия в страната Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на страните в Азия и Тихоокеанския регион – състояние и перспективи
СТИВ - Хошимин Още
Панаири и изложения в Молдова през 2019 година
СТИВ - Кишинев Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество