Брой 70 (1082), 11-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г.


Европейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г., в което се съдържа сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС. Целта на Информационното табло е да се съдейства на националните органи в усилията им да подобрят своите правосъдни системи, като им бъдат предоставени сравнителни данни.

За първи път Информационното табло в областта на правосъдието включва резултатите от проучвания на Евробарометър, проведени, за да се изследва по-подробно усещането за независимост на съдебната власт в ЕС сред гражданите и предприятията. Настоящото издание включва също и нови показатели, по-специално относно съдебното обучение, проучванията сред потребителите в държавите членки, наличието на правна помощ и съществуването на стандарти за качество.

В доклада се отбелязват няколко основни констатации:

По-кратка продължителност на спорните граждански и търговски дела. Макар че като цяло е налице стабилност по отношение на висящите дела, наблюдава се също подобрение в няколко държави членки, които бяха изправени пред специфични предизвикателства, свързани с висок брой висящи дела.

Подобряване на достъпността на правосъдните системи, по-специално в области като електронното подаване на искове с малък материален интерес или насърчаването на алтернативното разрешаване на спорове (АРС). Все още обаче има място за подобрение по отношение на достъпността на съдебните решения по интернет или използването на електронни комуникации между съдилищата и страните.

Продължават да са необходими допълнителни усилия за подобряване на обучението по съдебни умения и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за системите за управление на делата.

Повечето държави членки разполагат със стандарти, които обхващат сходни аспекти на техните правосъдни системи, но съществуват значителни разлики, що се отнася до тяхното съдържание. Например в по-малко от половината държави членки съществуват стандарти относно мерките за намаляване на натрупаните нерешени дела, а в още по-малък брой държави членки е определен максимален срок за решаване на висящите дела.

Повече информация можете да намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференции на високо равнище в Брюксел
Инвестиционният план на Европа за устойчив растеж – във фокуса на дебатите Още
Екип на Европейската банка за възстановяване и развитие на посещение в Палатата
Възможностите за подобряване на бизнес средата и корпоративното управление в България - тема на срещата Още
БТПП и списание „Бизнес Клуб“ разширяват партньорството си
Съвместно организиране на кръгла маса за образованието и дефицита на кадри в ключови професионални сфери Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Излезе от печат „Икономически годишник на регион Пловдив 2016”
Издание на Търговско-промишлена камара – Пловдив и Еnterprise Еurope Network - Пловдив Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
WEBIT.FESTIVAL’2016
19-20 април 2016 г., гр. София, София Тех Парк Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът расте с 1,7% на годишна база през февруари
Вносът обаче отчита спад трети пореден месец Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова студия на тема младите и интелектуалната собственост
Изготвена от EUIPO (Европейски съюз за интелектуална собственост) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г.
Съдебните дела в ЕС - по-кратки, а правосъдните системи - по-достъпни, отчита доклад на ЕК Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство